2019-05-28 08:13:15

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature

U ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje objavio je Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature.

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.


www.skole.hr