2008-12-04 00:00:00

Roditelji iznimno zadovoljni hrvatskim školama

Prema najnovijem izvješću "Education at a Glance 2008" Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) o stanju obrazovnih sustava u svijetu, hrvatski su roditelji iznimno zadovoljni s nizom elemenata hrvatskog školstva.

Počevši od profesionalnih kompetencija i posvećenosti nastavnika, preko nastavnih sadržaja i metoda korištenih u nastavi u hrvatskim školama, pa sve do praćenja napretka djeteta i informiranja roditelja o tome, hrvatski roditelji izrazito su zadovoljni.

Istraživanje roditeljskog viđenja kvalitete obrazovnog sustava provedeno je prije dvije godine na uzorku od 16 zemalja, usporedno s međunarodnim programom za procjenu znanja i vještina PISA 2006 koji je obuhvatio 57 zemalja svijeta. PISA program provjeravao je obrazovna postignuća petnaestogodišnjaka u području prirodoslovlja, ali i njihovu matematičku i čitalačku pismenost, a Hrvatska je tada u njemu sudjelovala prvi put, s 5.242 učenika. Zanimljivo je napomenuti da su hrvatski učenici tom prilikom po znanju prirodoslovlja nadmašili svoje kolege iz čak deset zemalja EU-a.

Novoobjavljeni rezultati roditeljskog viđenja kvalitete obrazovnog sustava upućuju na vrlo pohvalno stajalište hrvatskih roditelja o kvaliteti nastave i nastavnika. Čak 92% ispitanih hrvatskih roditelja smatra da je većina nastavnika njihova djeteta kompetentna i posvećena svojem nastavničkom pozivu. Zatim, 85% njih iskazalo je svoje zadovoljstvo nastavnim sadržajima i metodama koje se koriste u školi. Nadalje, 78% se složilo s tvrdnjom kako škola budno nadzire napredak njihova djeteta. Na posljetku, 83,8% ispitanih roditelja istaknulo je kako im škola pruža redovite i korisne informacije o napretku njihova djeteta. Posebno je zanimljiv podatak da su djeca manjine roditelja koji nisu podržali navedene tvrdnje postigla prosječno bolje rezultate na PISA testiranju od ostatka testiranih učenika..

Ukupno gledano, rezultati za navedene četiri tvrdnje svrstavaju Hrvatsku na 6. mjesto prema roditeljskoj percepciji kvalitete školstva među zemljama koje su obuhvaćene ovim istraživanjem. Zanimljivo je dodati kako su se roditelji hrvatske djece pohvalnije izrazili o stanju u obrazovanju nego, primjerice, roditelji u Danskoj, Njemačkoj i Luksemburgu.

OECD je međunarodna organizacija koja okuplja 30 najrazvijenijih zemalja svijeta, te je također jedan od najznačajnijih međunarodnih izvora komparativnih statistika o obrazovanju. Hrvatska se, kao zemlja partner, pridružila obrazovnim istraživanjima OECD-a 2006. godine.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 


www.skole.hr