2020-03-22 10:43:28

Frazemi - nastava na daljinu

Učenici Osnovne škole Ivana Lovrića prvi su tjedan nastave na daljinu na satovima Hrvatskoga jezika učili o frazemima - izrazima prenesenoga značenja. Odgojno-obrazovni ishodi koje su učenici trebali ostvariti su:

  • prepoznati frazeme u govoru i pismu
  • uočiti i dati objašnjenje za preneseno značenje frazema
  • razlikovati frazeme kao samostalne rečenice od frazema koji su dio rečenice
  • samostalno rabiti frazeme.

Odgojno-obrazovni ishodi koje su učenici trebali ostvariti su:

prepoznati frazeme u govoru i pismu uočiti i dati objašnjenje za preneseno značenje frazema razlikovati frazeme kao samostalne rečenice od frazema koji su dio rečenice samostalno rabiti frazeme.

Na početku svojega rada učenici su imali zadatak pregledati prezentaciju koju je učiteljica izradila u alatu Sway. Prezentacija se nalazi na sljedećoj poveznici: https://sway.office.com/WlfDU1A11CA3ZrlO?ref=Link.

Tijekom čitanja i pregledavanja prezentacije učenici su trebali voditi bilješke i prepisati ono što je bitno. Prema svojim bilješkama učenici su izrađivali umne mape. Umne su mape mogli nacrtati u svoju bilježnicu ili su ih mogli izraditi u nekom od web 2.0 alata. Učiteljica je predložila izradu umnih mapa u alatu bubble.us, ali učenici su mogli odabrati i neki drugi alat.

Nakon izrade umnih mapa, učenici su mogli provjeriti svoje znanje o frazemima igrajući igru u kojoj su trebali spojiti frezem s odgovarajućim objašnjenjem. Igra se nalazi na sljedećoj poveznici: https://www.bookwidgets.com/play/EMDRE4?teacher_id=5039131385135104.

Za kraj učenja o frazemima učenici su trebali odabrati jedan frazem i izraditi meme. Za uspješno obavljanje ovoga zadatka učiteljica je učenicima preporučila web 2.0 alat koji se nalazi na poveznici: http://www.toonytool.com/.

Meme uvijek u sebi ima dozu humora, ali učiteljica je upozorila učenike da ne bi smjeli pretjerati. Meme je trebao biti zanimljiv, smiješan, ali prije svega primjeren, a frazem kojim se učenik odlučio koristiti trebao je biti ispravno uporabljen.

Svoje su zadatke (umnu mapu i meme) učenici lijepili na Linoit, digitalnu oglasnu ploču. Učiteljica je u digitalnom 2.0 alatu koje se nalazi na poveznici https://en.linoit.com/ izradila oglasnu ploču koju je u postavkama podesila na javno i podijelila s učenicima poveznicu te ploče. Učenici su na taj način mogli pristupati digitalnoj oglasnoj ploči, dodavati svoje radove i gledati radove drugih učenika.

 

  


www.skole.hr