2020-03-30 13:08:17

Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?

Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu pripremilo je materijal "Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?". Materijal je nastao na temelju potreba iskazanih od strane brojnih roditelja i skrbnika, a može se naći u nastavku. 

Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje.


www.skole.hr