2020-05-06 08:27:42

Upute za dodavanje G Suitea na tablete iz projekta Škola za život

Za tablete iz projekta Škola za život idućim healthcheckom bit će omogućeno dodavanje G Suite skole.hr računa za korištenje Google aplikacija na uređajima s verzijom Androida 9 ili više.

Učenici će, nakon dodavanja G Suitea skole.hr računa prema Uputama za dodavanje G Suitea na tablete (dostupnima i na stranicama programa Škola za život), moći koristiti sljedeće Google aplikacije koje administratori mogu instalirati na tablete:

Učionica/Classroom Disk/Drive Prezentacije/Slides Dokumenti/Docs Tablice/Sheets Jamboard Meet Gmail.

Preduvjet za dodavanje G Suite skole.hr računa na tablet je aktivacija G Suite for Education usluge za skole.hr korisnički račun, a upute za aktivaciju možete pronaći na stranicama usluge G Suite for Education.

Kako bi učenici mogli čitati skole.hr e-poštu putem Gmail aplikacije, potrebno je uključiti slanje/primanje pošte putem Gmaila kako je opisano na stranicama usluge G Suite for Education.


www.skole.hr