2009-01-03 00:00:00

Djeca s poremećajem pozornosti i hiperaktivnošću (ADHD) češće žrtve bulinga

Djeca zahvaćena ADHD-om (poremećaj pažnje i hiperaktivnosti) imaju veću mogućnost od zdrave djece da postanu žrtve bulinga. To tvrde rezultati studije provedene, na švedskom sveučilištu Uppsala, na uzorku djece u dobi od deset godina.

Prema podacima što su ih prikupili švedski znanstvenici, djeca zahvaćena ADHD-om imaju deset puta veće šanse u odnosu na njihove zdrave vršnjake da postanu žrtvama bulinga. Ista ta djeca manifestiraju i ponašanje koje se može definirati kao nasilničko (i to u četiri posto slučajva više u odnosu na zdravu djecu). Istraživanje je provedeno na 577 djece putem upitnika koji su ispunjavala djeca, razgovora s roditeljima i nastavnicima, a u njega su uključene i kliničke procjene. ADHD je dijagnosticiran kod 9,5 posto dječaka i kod 1,6 posto djevojčica.

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Zdravo budi.


www.skole.hr