2020-09-23 13:30:22

CARNET sudjelovao na okruglom stolu „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“

Na današnji dan prije godinu dana, 23. rujna 2019. godine, stupio je na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Uoči početka primjene Zakona održan je virtualni okrugli stol u organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Povjerenika za informiranje, krovnih nacionalnih organizacija osoba s invaliditetom i Državne škole za javnu upravu.

Cilj ovog okruglog stola pod nazivom „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ bila je najava početka primjene Zakona za sva tijela neovisno o vremenu nastanka njihovih mrežnih stranica te prezentacija napravljenog u pogledu ostvarivanja bolje digitalne pristupačnosti iz perspektive udruga, tijela javnog sektora i tijela zaduženih za provedbu i praćenje Zakona.

Virtualni okrugli stol održao se putem videokonferencijskog sustava Državne škole za javnu upravu, a na okruglom stolu sudjelovala je i predstavnica CARNET-a s izlaganjem pod nazivom “Pristupačnost u praksi: sinergija teorije i iskustva”.

Panelisti na okruglom stolu bile su i institucije zadužene za provedbu navedenog Zakona, obveznici primjene Zakona te predstavnici udruga osoba s invaliditetom. Panelisti su u svojim izlaganjima iznijeli što je do sada napravljeno u njihovim institucijama, prikazali kako teče primjena Zakona i prilagodba mrežnih stranica, govorili su o izazovima s kojima se susreću, važnosti uspostave međusobne suradnje, a prikazani su i primjeri teškoća s kojima se susreću osobe s invaliditetom prilikom korištenja mrežnih stranica.


www.skole.hr