2009-01-21 00:00:00

Literarni natječaj Nazor i mi

U povodu održavanja "NAZOROVIH DANA“ Osnovna škola Vladimira Nazora iz Postira i Nacionalni odbor za proslavu „Nazorovi dani“ – Zagreb, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje, organiziraju 4. literarni natječaj „Nazor i mi“.

Uvjeti natječaja

U natječaju mogu sudjelovati učenici V., VI., VII. i VIII. razreda osnovne škole Republike Hrvatske koji do 20. ožujka 2009. dostave svoj rad na adresu:

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
PODRUŽNICA SPLIT
Tolstojeva 32
21000 Split
ZA LITERARNI NATJEČAJ „NAZOR I MI“

Svaka škola može sudjelovati s najviše tri (3) rada, koji se dostavljaju u četiri (4) primjerka u elektroničkom ispisu ili napisani pisaćim strojem.

Uz rad je na posebnom listu papira potrebno navesti:

ime i prezime učenika  razred  naslov rada  naziv i adresu škole  ime i prezime učitelja/nastavnika  adresu elektroničke pošte škole.

Svaki rad treba biti ovjeren pečatom škole učenika.

Učenik koji želi sudjelovati u natječaju može odabrati jednu od dvije ponuđene teme: 

„I jednom ćemo imati svoj grad 
Baš ovdje. – Naša gradit će ga ruka.“ (V. Nazor)  Moram zapisati ovo...  Da se Nazor danas vrati.  Čitati i pisati, to je početak svakog dobra.

Povjerenstvo za odabir najuspješnijih radova pročitat će i odabrati najuspješnije radove u kategorijama za I., II. i III. mjesto.

Autori najuspješnijih radova i njihovi mentori bit će pozvani na XIV. prosvjetno-kulturnu manifestaciju „NAZOROVI DANI 2009.“ koja će se pod pokroviteljstvom HRVATSKOG SABORA održati 29. i 30. svibnja 2009. godine u Postirama na otoku Braču.

Rezultate prosudbe, Povjerenstvo će dostaviti Organizacijskom odboru „Nazorovi dani“ u Postirama do 20. travnja 2009. godine.
Više o Nazorovim danima možete saznati na internet stranicama: http://www.nazor-postira.hr.


www.skole.hr