2006-11-14 00:00:00

Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za odgoj i obrazovanje pruža stručnu potporu predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj uključujući i školovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu.

Agencija za odgoj i obrazovanje osnovana je 1. prosinca 2003, pod nazivom Zavod za školstvo. (Zakon o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske, NN br. 153/2002.) kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom stručne potpore predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj uključujući i školovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu.

Aktivnosti Agencije za odgoj i orazovanje:

prati, unapređuje i razvija sustav odgoja i obrazovanja za područje ranog (predškolskog), osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja; utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja (izrađuje prijedloge nastavnih planova i programa, sudjeluje u izradi obrazovnih standarda, utvrđuje metodologiju poučavanja i učenja, izrađuje kataloge postignuća učenika; daje mišljenje o nastavnim planovima i programima i obavlja uvid u rad odgojno-obrazovnih ustanova te radi u skladu sa zakonom druge poslove u vezi s kurikulumom; pruža stručno-pedagošku pomoć odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima stručnim suradnicima i ravnateljima, prati i unapređuje sustav njihove trajne izobrazbe i napredovanja, obavlja pedagoški uvid u ostvarivanje nastavnog plana i programa; izrađuje analize stanja, vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja; ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima u zemlji i inozemstvu, obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost; obavlja u skladu sa zakonom druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja.

Više.


www.skole.hr