2009-05-27 00:00:00

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa objavio je odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 75/93., 92/96., 48/99., 127/00., 15/01., 199/03., i 79/07.), a u vezi s člankom 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 199/03., 30/04., 22/05., 44/06., 79/07., 5/08. i 27/08.) i članka 134. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koje zastupa ministar prof. dr. sc. Dragan Primorac, a koji je za donošenje odluke ovlastio državnoga tajnika, donosi

O D L U K U

O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE

I.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za prijam učenika u učenike domove u Republici Hrvatskoj.

II.
Uslugama smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.
Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.
Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

III.
Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu.
Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora, a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja  i uspjeha svakoga učenika.
Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga, učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

IV.
Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama, a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu.


www.skole.hr