2007-04-18 00:00:00

Web 2.0
Pojam Web 2.0 nastao je 2004. godine u izdavačkoj kući O'Rilley Media, na jednom od njihovih brainstorminga (postupak poticanja kreativnog razmišljanja u grupi). Pojam se ne odnosi na novu, tehnički napredniju verziju Interneta ili World Wide Weba, već na promijene u načinima korištenja servisa.
Web 2.0 predstavlja drugu generaciju web servisa kojima je naglasak na interaktivnosti i komunikaciji, kao što su servisi za formiranje društvenih mreža, wiki, alati za komunikaciju. Korisnici nisu samo pasivni konzumenti, nego aktivni sudionici, podaci se neprekidno skupljaju, prelijevaju u nove forme, vizualiziraju i koriste na inovativne načine.


Zajedničke karakteristike Web 2.0 web sjedišta:
Internetska mreža kao platforma – pristup aplikacijama je isključivo putem preglednika Korisnici su vlasnici podataka na web sjedištima i imaju kontrolu nad njima Načini i oblici sudjelovanja i davanja doprinosa (architecture participation) i demokratičnost koji ohrabruju korisnike da doprinesu aplikaciji i servisu tijekom rada na njima. Bogato, interaktivno sučelje jednostavno za korištenje, bazirano na programu Ajax ili sličnom. Pojedini aspekti društvenog umrežavanja (social networking)
Primjeri Web 2.0 sjedišta su mnogobrojni: Flickr, del.icio.us, Google Maps, Frappr, Gmail, Wikipedia, Blogger, You Tube, Writely, Dabble, WikiMatrix, Connotea, Sharpcast, Zimbra, Skype, friendster, FireAnt, Furl, Writeboard i mnogi drugi.

 

www.skole.hr