2009-11-27 00:00:00

Radionice Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na radionice Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu, koje će se tijekom prosinca održati u Puli, Rijeci, Vukovaru, Zagrebu i Zadru kao priprema za natječaj u 2010. godini.

Radionice su podijeljene prema programima i akcijama radi najučinkovitijeg načina približavanja razvoja projektne ideje, pronalaženja partnera, ispunjavanja prijavnog obrasca te mogućnosti sufinanciranja za svaku pojedinu aktivnost.

Svi zainteresirani za pohađanje radionica više informacija mogu naći na internetskim stranicama Agencije za mobilnost na kojima se nalazi i prijavni obrazac.


www.skole.hr