2010-07-14 14:51:00

Obrazovni sadržaji i webinari dostupni na stranicama The 4C Initiative

The 4C Intiative je skup projekata pokrenutih s ciljem povećanja broja digitalnih sadržaja namijenjenih obrazovanju.

Ova inicijativa smatra da poučavanje nastavnika i učenika vještinama pronalaženja, korištenja, izrade i razmjene sadržaja unutar obrazovne zajednice može:

potaknuti suradnju unutar globalne obrazovne zajednice pomoći u Izgradnji kapaciteta za objavu digitalnih sadržaja unaprijediti upotrebu tehnologije i mogućnosti učenja putem tehnologije potaknuti upotrebu Interneta radi pronalaženja i korištenja obrazovnih sadržaja radi realizacije obrazovnih ciljeva.

Jedna od aktivnosti koju inicijativa provodi je objava obrazovnih sadržaja i snimljenih webinara koji su dostupni na adresi http://4cinitiative.com/. Objavljeni sadržaji uglavnom su vezani uz digitalne materijale, objekte učenja (eng. learning objects) i način evaluacije i upotrebe digitalnih resursa u nastavi.


www.skole.hr