2010-10-26 15:36:00

5. konferencija "Child in the City 2010."

Konferencija "Child in the City" je europski pokret kojim se promiče implementacija UN-ove Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini. Konferencija se održava svake dvije godine a ove godine održat će se od 27. do 29. listopada u Firenzi (Italija). Do sada su održane četiri "Child in the City" konferencije i to u Brugesu, Londonu, Stuttgartu i Rotterdamu.

Četiri su glavne teme ovogodišnje Konferencije: Siromaštvo djece, Metodologija, Participacija i Pravo na igru. Child in the City konferencija je dobra prilika da se iznesu dugogodišnja iskustva i kvalitetne inicijative na razini gradova i općina, primjeri dobre prakse, ali i da se dobije uvid u aktivnosti i mjere koje se provode u Europi, pa i šire, za razvoj zajednica po mjeri djece. 

Hrvatsku će, među brojnim predavačima i prezentatorima iz inozemstva, na Konferenciji predstavljati predstavnici Saveza DND-a Hrvatske, DND-a Zabok i DND-a Opatija.

Društvo Naša djeca Zabok predstavit će se s temom "Organizacija igara na otvorenom za djecu" u Gradu Zaboku prijatelju djece. Tematske igre na otvorenom za djecu koje organizira Društvo Naša djeca primjer je dobre prakse i suradnje između DND-a Zabok i Grada koji financijski pomaže sve aktivnosti DND-a u okviru akcije Grad prijatelj djece. 

Društvo "Naša djeca" Opatija prezentirat će projekte na temu "Dječja igra" te poster prezentaciju na temu "Siromaštvo djece". DND će u sklopu teme "Siromaštvo djece" prikazati primjer dobre prakse participacije djece u borbi protiv siromaštva te uključenost Dječjih foruma u akcije borbe protiv siromaštva. Prezentirati će se također i s temom "Pravo na igru" gdje će prikazati primjer dobre prakse participacije djece u promociji kvalitetne dječje igračke te akcijama za poboljšanje dječjih igrališta u lokalnoj zajednici.

Više o samoj konferenciji moguće je vidjeti na službenim stranicama konferencije "Child in the City".


www.skole.hr