2015-06-19 09:13:00

Afro-brazilska vještina - Capoeira

Capoeira je afro-brazilska umjetnička forma koja uključuje elemente borilačkih vještina, akrobatike, plesa i glazbe kroz igru u nenasilnom okruženju. Nastala je u Brazilu, razvili su je robovi iz Afrike (posebno s područja današnje Angole) u 16. stoljeću. 

Robovi su bili seljeni iz Afrike u Brazil pa je stoga Capoeira miješala afričku kulturu, ples, borilačke vještine i sportove. Capoeiru su robovi razvili kao izraz težnje za slobodom a vježbali su ju za vrijeme pauza i bila je u obliku plesa kako bi prikrili njen borilački dio.

Capoeira se izvodi u krugu (roda) koji čine capoeiristi. Oni pjevaju, plješću i sviraju instrumente, te stvaraju energiju (axe) koju dvoje capoeirista (koji igraju) pretvaraju u atraktivne pokrete.

Nakon abolicije ropstva, capoeira je u različitim vremenskim periodima imala drugačija značenja: bila je vadiaçao (provođenje vremena ne radeći ništa; točnije, nikakav posao); igra lučkih radnika i uličnih prodavača; tajno oružje plesača sambe; okrutna vještina za provođenje političkih ciljeva... Iako se kroz povijest mijenjala i prilagođavala, sačuvala je svoje glavne karakteristike - uvijek prisutnu mandingu i stav prema svijetu koji je okružuje.

Danas postoji više stilova capoeire, no dva osnovna stila su Capoeira Angola i Capoeira Regional. Regional stil je modernija verzija capoeire, dok su u Angola stilu zastupljeniji neki tradicionalni elementi. Oba stila pridaju veliku važnost muzici, kao jednom od glavnih pokretača igre, i poštuju tradiciju capoeire kao dio kulturnog nasljeđa. Bez obzira na stil, capoeira predstavlja dijalog pokreta, igru nadmudrivanja koja uz ritam i pozitivnu energiju čini svojevrstan ritual modernog doba te vještinu koja razvija cijelo tijelo i briše razlike spola, dobi i rase.

Prvi koraci capoeire u Hrvatskoj počinju 2002. godine u Zagrebu, no vrlo brzo se ona počela razvijati odvojeno i u drugim gradovima (Osijek, Pula). Capoeira je tada kod nas bila većini javnosti još nepoznata i prakticirala ju je po nekolicina entuzijasta u samo tri grada. Kako je vrijeme odmicalo, broj zaljubljenika u capoeiru je rastao i škole su se razvijale. 

Capoeira je danas u Hrvatskoj već globalno popularna rekreacija i dio urbane kulture - dosad je organiziran niz radionica, batizada, proljetnih i ljetnih kampova, a broj capoeirista u Hrvatskoj iz dana u dan raste.

Za one koji žele naučiti više te se aktivno uključiti u ovaj zabavan ali i koristan sport, donosimo nekoliko linkova na kojima mogu pronaći potrebne informacije:

 

http://capoeirafdb.bloger.hr/ http://www.senzala.hr/ http://www.capoeirapula.com/ http://www.rekreacija.hr/capoeira?grad=&tip=centri&prikazi=prika%C5%BEi http://www.amazonas.hr/ http://www.capoeira-rijeka.com/

 


www.skole.hr