2006-11-30 00:00:00

20 osnovnih vještina u korištenju tehnologije koje bi nastavnici trebali posjedovati

U današnje vrijeme kada je informacijska tehnologija sastavni dio nastave, zahtjevi za vještinama korištenja informacijske tehnologije koje nastavnici trebaju posjedovati sve su veći.

20 osnovnih vještina u korištenju tehnologije koje bi nastavnici trebali posjedovati:

1. Vještine obrade teksta - nastavnici bi trebali poznavati neki od programa za obradu teksta, kako bi pisane zadatke obavili na vrijeme.

2. Znanje rada s proračunskim tablicama (npr. Excel) - poznavanje rada s proračunskim tablicama nastavnicima je od pomoći pri evaluaciji uspješnosti učenika i izradi statističkih prikaza.

3. Korištenje i izrada baza podataka - nastavnici bi trebali poznavati neki od programa za izradu baza podataka, kako bi izradili tabele te spremali i pretraživali podatke.

4. Prezentacijske vještine u elektroničkom okruženju - nastavnici bi trebali poznavati i softvere za elektroničko prezentiranje, kako bi izradili i izvodili prezentacije.

5. Vještine pregleda web stranica - pregledavanje i učinkovito pretraživanje web stranica može biti od velike koristi nastavnicima prilikom priprema za nastavu i kod osmišljavanja ispitnih pitanja.

6. Dizajniranje web stranica - znanje izrade web stranica potrebno je za stvaranje i ažuriranje vlastite web stranice.

7. Korištenje elektroničke pošte - nastavnici bi trebali znati koristiti elektroničku poštu za komunikaciju i slanje priloga.

8. Korištenje digitalne kamere - za nastavnike je također korisno je poznavati rad digitalne kamere, ali i znanje obrade audio i video zapisa.

9. Poznavanje računalne mreže u svojoj ustanovi - poznavanje osnova rada školske računalne mreže također može biti od koristi.

10. Korištenje datoteka i pretraživanje Windowsa - svaki bi nastavnik trebao znati baratati s datotekama te izraditi, obrisati, premjestiti i kopirati datoteke i mape

11. Preuzimanje softvera s weba - vrlo je važno i znanje preuzimanja softvera s weba, kako bi se programi na računalu ažurirali.

12. Instaliranje softvera na računalo - nakon preuzimanja potrebno je znati i instalirati softver.

13. Znanje vođenja nastave u WebCT-u i Blackboardu - poznavanje alata za upravljanje učenjem WebCT-a i Blackoarda potrebno je ukoliko nastavnici žele voditi ili pohađati online nastavu.

14. Videokonferencijske vještine - nastavnici bi trebali znati koristiti videokonferencijske učionice i posjedovati znanja o poučvanju putem videokonferencijskih sustava.

15. Znanje korištenja DVD-a, CD-a, memorijskih stikova - nastavnicima je također važno znanje korištenja DVD-a, CD-a, memorijskih stikova.

16. Znanje skeniranja - znanje skeniranja pomoći će u izradi, ali i u razmjeni dokumenata.

17. Korištenje PDA uređaja - korisno je radi stalne dostupnosti, ali i planiranja aktivnosti.

18. Dobro poznavanje weba - odnosi se npr. na razumijevanje tzv. dubokog weba potrebnog pri  pretraživanju i vrednovanju objavljenih informacija.

19. Poznavanje međunarodnog autorskog prava - poznavanje autorskog prava i zaštite intelektualnog vlasništva važno je za sve koji se služe Internetom, objavljuju materijale i koriste objavljene materijale u svom radu. Nastavnicima su posebno važna prava koja se odnose na obrazovanje i korištenje materijala u obrazovne i neprofitne svrhe.

20. Poznavanje računalne sigurnosti - znanje osnova računalne sigurnosti također je jedno od temeljnih znanja koje i nastavnici trebali posjedovati.

Prema članku Laure Turner (2005): 20 Technology Skills Every Educator Should Have. The Journal. Preuzeto 30.11.2006. s http://thejournal.com/articles/17325_1.

Ukoliko ste zainteresirani za širenje znanja i vještina uporabe računala posjetite internetske stranice CARNetovog edukacijskog centra Edupoint. Edupoint nudi besplatne ECDL tečajeve namijenjene obrazovnoj i akademskoj zajednici. ECDL online tečajevi su edukativni sadržaji koji omogućuju pripremu za stjecanje ECDL (European Computer Driving Licence), međunarodno priznate diplome kojom se potvrđuje posjedovanje osnovnih informatičkih znanja i vještina.

 


www.skole.hr