2011-02-01 12:21:53

Završen Osmojezični enciklopedijski rječnik

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" objavio je zadnji, osmi svezak (od T do Ž) Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika koji sadrži 14 240 leksičkih jedinica koje su na 1631 stranici prevedene na ruski, engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski i latinski jezik. Svih osam svezaka sadrži ukupno 90 tisuća općih i stručnih hrvatskih natuknica prevedeno na ovih sedam svjetskih jezika.

U polaznom stupcu hrvatske natuknice sadrže razgovorni rječnik, ali i nazive pojedinih struka, od tradicionalnih obrta do informatike i kibernetike te pojmovnik različitih humanističkih područja. Rječnik zahvaća jezik u širem povijesnom i društvenom kontekstu tako da se u njemu obrađuju pojmovi iz književnosti, znanosti, industrije. Zahvaća se i u jezičnu prošlost i izvanstandardnu upotrebu, o čemu svjedoče brojne arhaične, pokrajinske, dijalektalne i šatrovačke riječi i izričaji, uz strukovne internacionalizme i brojne natuknice iz svijeta športa, zabave i medijske kulture.

Suodnos polaznog hrvatskog stupca i stupaca drugih sedam jezika, od ruskog do latinskog, pokazuje obilje zajedničkih značajki kojima je hrvatski jezik povezan s cjelinom europskog izričaja, ali pokazuju i uočljive razlike koje tvore povijesno izraslu posebnost hrvatskog jezika.

Riječ je o jezičnom priručniku široke primjene i pouzdanom pomagalu za različite oblike učenja jezika i prevođenja, potrebnom u školstvu, znanosti i novinstvu.

Oko 90 000 pojmova temeljnog niza je prevedeno na sedam jezika uz provjeru fraza kod izvornih govornika. Riječ je o milijun izvedenih inačica u osam jezika. Natuknice su popraćene uobičajenim jezikoslovnim oznakama i naznakama o polju značenja uz obilnu frazeologiju na svakom uključenom jeziku, što ovom rječničkom pomagalu daje enciklopedijski karakter te pruža mnoštvo podataka sinkronijskog i dijakronijskog značaja.

Ideja za projekt nastala je 1971. godine. Do objave prvog sveska (od A do E) 1987. godine proteklo je 16 godina a projekt je završen 23 godine nakon objave prvog sveska.

Na projektu je radilo 78 jezičnih stručnjaka, od kojih otprilike trećina iz Leksikografskog zavoda, a preostale dvije trećine iz šire hrvatske jezikoslovne zajednice. Na projektu je radio tehnički, redakcijski i informatički tim Leksikografskog zavoda, a najviše vanjskih suradnika redovni su profesori, eksperti za strane jezike Filozofskog fakulteta.

Ovaj rječnik nije normativan, inzistiralo se na upotrebnom, govornom jeziku, a sve natuknice stranih jezika nastojalo se provjeravati kod izvornih govornika.

 

Vijest je prenesena s Metro portala.

 

www.skole.hr