2011-02-01 15:59:59

Još nekoliko dana otvoren natječaj za najbolju fotografiju iz fizike

E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva podsjeća sve zainteresirane na objavljeni natječaj za najbolju fotografiju s tematikom fizike. Natječaj je otvoren 31. kolovoza 2010. i traje do 7. veljače 2011.

Sudjelovati mogu svi koji pripadaju u jednu od kategorija:

A) učenici osnovnih i srednjih škola
B) studenti, nastavnici, znanstvenici i ostali.

Fotografije mogu biti prirodne - prikazuju spontani događaj u prirodi, ili svakodnevnu situaciju u kojoj se mogu jasno prepoznati različiti fizikalni koncepti. Mogu biti i aranžirane fotografije - autori sami postavljaju predmete i izazivaju događaje kako bi prikazali željeni fizikalni koncept. Naposljetku, fotografije mogu biti i modificirane - više raznih računalnih manipulacija, ili slika, kojima se dodatno pojašnjava željeni fizikalni koncept.
Dozvoljeno je slati samo vlastite autorske fotografije koje nisu do sada objavljivane. Jedan autor može poslati najviše tri fotografije.

Prijava za skupinu A mora sadržavati slijedeće podatke:

ime i prezime učenika,  adresu, e-mail i broj telefona ime i prezime mentora,  adresu, e-mail i broj telefona naziv i adresu škole naziv i kategoriju fotografije opis prikaza fotografije sa 50 do 250 riječi.

Prijava za skupinu B mora sadržavati slijedeće podatke:

ime i prezime te adresu, e-mail i broj telefona autora naziv i kategoriju fotografije opis prikaza fotografije sa 50 do 250 riječi.

Prijavom na natječaj autori i mentori jamče da su fotografije njihove originalne i prenose autorska prava objavljivanja fotografije na HFD koje će zajedno sa podacima o autoru i mentoru, te opisom, biti javno objavljene u web galeriji E-škole FIZIKA.

Prijave i fotografije šalju se elektroničkom poštom na adresu fizfoto@eskola.hfd.hr.
Dobitnici nagrada bit će objavljeni sredinom veljače 2011. na web stranicama e-škole FIZIKA, a najbolji radovi bit će nagrađeni vrijednim nagradama poput printera, fotoaparata i knjiga.
Više informacija nalazi se na http://eskola.hfd.hr/natjecaj/.

 

Izvor: http://eskola.hfd.hr/natjecaj/.


www.skole.hr