2011-02-03 15:11:09

Prvi internetski tečaj hrvatskoga jezika - od 1. ožujka do 31. svibnja 2011. godine

Prvi internetski tečaj hrvatskoga jezika planira se održati od 1. ožujka do 30. svibnja 2011. u organizaciji Hrvatske matice iseljenika (HMI), Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišnoga računskog centra SRCE. Očekuje se da će elektronički tečaj hrvatskoga jezika u mnogome pridonijeti promicanju hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu, a hrvatski jezik će se njime pridružiti mnogim velikim svjetskim jezicima za koje postoje mnogobrojni slični projekti.

Istraživanje koje je provedeno potvrdilo je da među iseljenicima vlada veliko zanimanje i iznimna potreba za elektroničkim učenjem hrvatskoga jezika. Anketa na koju se odazvalo više od 700 iseljenika pokazala je da je potreba za učenjem hrvatskoga jezika veća od ponude, da postoji potreba za elektroničkim učenjem hrvatskoga, da ispitanici žele interaktivno učenje, da postoji potreba za tečajem prvog stupnja te da ispitanici žele službeni dokaz - diplomu, svjedodžbu i slično o položenom stupnju hrvatskoga jezika.

Elektronični tečaj podrazumijevat će kontinuirano stručno praćenje napretka polaznika tečaja iz cijelog svijeta. Svaka nastavna cjelina e-tečaja hrvatskoga jezika (HiT 1) sadržavat će polazni govorni i pisani tekst, leksičke vježbe, gramatičke vježbe, razvijanje vještina slušanja i govorenja, kulturološke informacije o Hrvatskoj, domaće zadaće itd.

Tečaj omogućuje učenje hrvatskoga jezika ponajprije potomcima hrvatskih iseljenika koji nemaju mogućnosti doći na tečaj u Hrvatsku, a kojima su ograničene mogućnosti učenja hrvatskog jezika u zemlji u kojoj žive.

Može se očekivati, u suradnji s Ministarstvom znanosti, i nastavak dogradnje projekta preko elektroničkih tečajeva za drugu i treću razinu - HiT 2 i HiT 3.

 

Vijest je prenesena s portala online-zagreb.hr


www.skole.hr