2011-05-06 15:47:00

Kako je postavljen telefonski kabel preko oceana?

Telefon je uređaj za komunikaciju na daljinu, koji se koristi tako što prima i prenosi zvuk (uglavnom ljudski glas) s jednog mjesta na drugo i obratno. Većina telefona radi tako što prenosi električni signal preko složenog sustava telefonskih mreža koji omogućuje komunikaciju bilo kojeg korisnika telefona sa skoro bilo kojim drugim.

Razgovor s nekim na drugom dijelu kontinenta, predaja brzojava na obližnjoj pošti i za vrlo kratko vrijeme stizanje osobi koja se nalazi na drugom kontinentu bilo bi neizvedivo da ne postoje kablovi položeni na dnu oceana koji spajaju sve kontinente.

Prvi problem koji se javio prije postavljanja kablova uzduž oceanskog dna bio je - kako izolirati žice. Poslije mnogih pokusa, utvrđeno je da razni materijali, ukoliko se obaviju oko kabela, uspijevaju izolirati žicu i na taj način osiguravaju protok električne energije.

Ljudi su zatim počeli postavljati kablove koji su vezivali različite točke na Zemljinoj kugli. Tijekom 1841. i 1842. godine položen je telegrafski kabel ispod newyorške luke, a 1850. godine La Manche je dobio svoj prvi podvodni kabel. Poslije Engleske i Francuske, kablom su spojene i Škotska s Irskom, Švedska i Danska, Italija i Korzika. Američki znanstvenik Field te engleski znanstvenik lord Kelvin su 1857. godine pokušali podmorskim kanalom preko Atlantika spojiti Newfoundland i Irsku. To je bio golem pothvat. Poslije mnogo napora i brojnih razočarenja, konačno je postignut uspjeh. Sjedinjene Američke Države i britanska vlada osigurali su dva ratna broda da bi se taj plan ostvario. Svaki je brod ukrcao polovicu kabla. Kabel je spojen nasred oceana i onda je odmotavan, dok su se brodovi pri tomu okretali u dva suprotna pravca, prema dvjema suprotnim obalama oceana.

Prilikom postavljanja, kabel je nekoliko puta puknuo. Naposljetku je, 13. kolovoza 1858. godine prva poruka prešla ocean. Ali kabel je funkcionirao samo dva mjeseca i onda izgorio. Električna struja je bila prejaka za izolaciju kabela. Do novog pokušaja zamjene kabela došlo je 1865. godine. Tada je lord Kelvin već bio pronašao jedan telegrafski aparat koji nije zahtijevao tako veliku struju.

 „Great Eastern”, koji je u to doba bio najveći brod na svijetu, bio je opremljen  za polaganje kabela. Prvi je kabel puknuo otprilike na dvije trećine duljine od Irske. Godine 1866. položen je jedan kabel koji je gotovo čitav stigao do Newfoundlanda. Onda je pronađen i prekinuti dio izgubljenog kabela, pa je spojen s drugim dijelom toga kabela, tako da su u to doba dva kabela istodobno obavljala posao.

Tako je nastalo novo doba u komunikacijskom sustavu. Danas najdulji kabel spaja Britansku Kolumbiju i dugačak je oko 13 000 kilometara. Podijeljen je na dijelove, sa stanicama na otocima.

 

Tkest je izvorno objavljen na portalu e-kako.


www.skole.hr