2011-07-12 15:37:55

Kako je nastalo obradivo tlo?

Gotovo svo obradivo tlo koje danas postoji nastalo je od stijena. Priroda je milijunima godina drobila i usitnjavala stijene u sićušne čestice koje danas nazivamo tlom. To se događalo na različite načine. Uslijed naizmjeničnog zagrijavanja i hlađenja, stijene su pucale.

Vjetrom nošen pijesak glačao je kamen, ledenjaci su strugali njegovu površinu, a valovi koji su udarali o obalu razbijali su stijene u sve manje i manje dijelove. Neke bakterije stvarale su kiseline koje su potpomagale raspad kamenja.

Po jednoj metodi, tlo se dijeli po veličini i količini kamenih čestica u njemu.

Pješčano tlo ponajviše je sastavljeno od pijeska. Glina se sastoji od vrlo sitnih čestica i obično je takvo tlo tvrdo, hladno i vlažno.

"Ilovača" je mješavina pijeska i gline. Kamenito tlo sadrži veliku količinu kamena i šljunka.

"Humus" sadrži nešto kamenih, čestica i uglavnom se sastoji od organskih tvari, od trulih biljaka i razgrađenih životinjskih vrsta.

Tlo na kojem rastu biljke ne sadrži u sebi samo kamene čestice. To je složena supstanca, u kojoj se nalaze mineralne soli, trula organska tvar i živi organizmi.

Vrijednost tla ovisi o njegovoj sposobnosti opskrbe korijenja biljaka hranom, zrakom i vodom. Ako bi se tlo prekopalo i u njemu ubilo sve žive organizme, ono više ne bi bilo plodno.

Ako bi tlo sadržavalo svu potrebnu hranu za biljke, na njemu ne bi moglo ništa rasti bez vode koja rastvara tu hranu. Voda se u tlu podiže na isti način kao u spužvi kad se stavi u tanjur s vodom. Podizanje ove vode omogućuje rast biljaka čak i onda kad kiša ne pada dugo vremena.

 

Tekst je preuzet s portala e-kako.


www.skole.hr