2011-08-01 11:59:00

Google Maps - prikupljanje fotografija za Street View i u Hrvatskoj

Street View je izuzetno usluga na Google Maps koja je već dostupna u više od 30 zemalja svijeta. Usluga korisnicima omogućuje virtualno istraživanje lokacija i orijentiranje putem panoramskih slika snimljenih na razini ulice. Ova je usluga također dostupna na Google Earth i na Google Maps za mobilne uređaje.

Iz Google-a je najavljeno da će u Hrvatskoj započeti prikupljanje fotografija kako bi unaprijedio Google Maps i za uslugu Street View na Google Maps. U narednim tjednima, Google automobili i bicikli početi će voziti i fotografirati lokacije diljem Hrvatske.

Prikupljene fotografije će se obraditi i pažljivo spojiti, a sam proces će trajati nekoliko mjeseci. Fotografije će kasnije biti dostupne na usluzi Street View na Google Maps.

Za područja za koja je usluga Street View dostupna, panoramskim slikama snimljenim na razini ulice može se pristupiti zumiranjem na najnižu razinu na Google Maps ili povlačenjem narančaste ikone „Pegman“ koja se nalazi na lijevoj strani karte na ulicu označenu plavom bojom. Usluga omogućuje korisniku pogledati restoran prije same rezervacije, napraviti plan putovanja, organizirati mjesto sastanka, dobiti pomoć oko domaće zadaće iz zemljopisa i još puno toga.

Više informacija o usluzi Street View i kako se može koristiti može se pronaći na Internetskoj stranici http://google.hr/streetview. Također, na navedenoj stranici na kalendaru vožnje mogu se pronaći informacije o kretanju Google automobila.

Google posvećuje veliku pažnju zaštiti privatnosti dok u isto vrijeme omogućuje svim korisnicima da imaju koristi od ove usluge. Google će zamućivati lica ljudi i registracijske oznake vozila kako bi zaštitio njihovu privatnost. Kada fotografije budu dostupne, ljudi će moći prijaviti fotografiju za uklanjanje klikom na ikonu „prijavite problem“ koji se nalazi u daljnjem lijevom kutu fotografije. Klikom na ikonu otvara se kratki obrazac na kojem se označava točno ona fotografija koja bi trebala biti uklonjena.


www.skole.hr