2011-08-17 10:56:16

Poštanska marka s likom Ruđera Boškovića

Ruđer Bošković, veliki hrvatski fizičar, matematičar, astronom, geodet, filozof, inženjer, pjesnik diplomat i isusovac podrijetlom iz Dubrovnika dobit će 13. rujna u prigodi 300. obljetnice rođenja svoju poštansku marku u izdanju Vatikanske pošte. Izdavanje marke Ruđera Boškovića obrazložio je i papa Benedikt XVI. "Isusovac Bošković bio je fizičar, astronom, matematičar, arhitekt, filozof; njegov život pokazuje da je moguće živjeti u skladu znanosti i vjere", napisao je Papa.

Poštanska marka s likom Ruđera Boškovića bit će tiskana u 150.000 primjeraka, a Vatikanska pošta namjerava seriju izdati i u suradnji s Hrvatskom poštom. Ruđer Josip Bošković jedan je od najznačajnijih znanstvenika svoga doba. Rođen je 18. svibnja 1711. u Dubrovniku, s 15 godina odlazi u Rim na daljnje školovanje u poznati isusovački Collegium Romanum (Rimski kolegij). Nakon završenog studija filozofije i teologije zaređen je za svećenika te stupa u isusovački red.

Godine 1736. počinje objavljivati svoje Dissertationes iz matematike, fizike, astronomije i geodezije, a 1763. tiskano je u Veneciji njegovo djelo izuzetne vrijednosti Theoria Philosohiae Naturalis. Tijekom života napisao je više od 75 kapitalnih radova iz matematike, mehanike, astronomije, optike, filozofije i književnosti. Njegove rasprave bile su zapažene ne samo po znanstvenim novostima već i po latinskom jeziku.

Ruđer Bošković djelovao je u različitim znanstvenim europskim središtima i bio je članom mnogih akademija znanosti. Umro je 13. veljače 1787. godine u Milanu a pokopan u crkvi Sv. Maria Podone.


www.skole.hr