2011-08-19 11:45:29

Katakombe u Parizu

Pariškim katakombama najčešće se naziva komplicirana mreža tunela u kojima je pokopano otprilike šest milijuna siromašnih građana Pariza. Te su katakombe podignute na mjestu napuštenog kamenoloma u 18. stoljeću, a posjetitelji danas mogu posjetiti samo Gradsku kosturnicu.

S razvitkom francuskoga glavnoga grada i rastom stanovništva gradska su groblja postala prenapučena, a zbog neodgovarajućih uvjeta pokopa u središtu grada u 17. i 18. stoljeću bilo je mnogo zaraznih bolesti. Zato su gradski oci odlučili da se kosti premjeste u podzemne hodnike – nekadašnje vapnenačke kamenolome.

Kosti mrtvih uredno su poslagane sa obje strane uskih prolaza uz natpis godine smrti, na dubini od 30 metara. Procjenjuje se da je tada gotovo 6 milijuna posmrtnih ostataka premješteno u veći broj kosturnica koje i danas postoje u Parizu. Među njima su, nesumnjivo, bili i posmrtni ostaci mnogih velikih imena Francuske revolucije.

Podzemni tuneli i odaje dugo su predstavljali sigurnosni problem za gradnju u Parizu. Kamenolomi se katkad urušavaju, stvarajući rupu na površini i oštećujući zgrade. Nadgledanje i radovi na učvršćivanju nastavili su se do današnjeg dana. Zbog velikog broja kamenoloma, podzemnih tunela, tunela koje koriste vlakovi i odvodnih kanala prokopanih ispod Pariza, a uzimajući u obzir mekoću  kamena, poduzima se dodatni oprez prilikom gradnje novih objekata ili kopanja novih tunela.

Urbani istraživači tunele su osvijetlili svijećama i stvorili očaravajuće efekte koji vas vode natrag u povijest, u vrijeme kuge i kolere koje su harale Parizom. Tada su pripadnici pariške policije pokapali kosti umrlih u podzemnim kamenolomima kako bi spriječili daljnje širenje zaraze među građanima. Danas je taj jezivi labirint prava atrakcija za živuće, od mladih koji traže avanturu do urbanih istraživača koji traže neke nove granice.


 


www.skole.hr