2011-08-25 13:27:37

Međunarodni festival kazališta lutaka - PIF 2011.

U organizaciji Međunarodnog centra za usluge u kulturi (MCUK) u Zagrebu će se od 5. do 11. rujna održati 44. po redu Međunarodni festival kazališta lutaka - PIF (Pupteatra Internatia Festivalo / International Puppet Theatre Festival).

Međunarodni festival kazališta lutaka lutkarski je festival koji okuplja najpoznatija svjetska i domaća lutkarska kazališta i predstave. Na PIF-u se predstavljaju svjetske lutkarske škole i lutkarska umjetnost raznih zemalja. Izložbama, okruglim stolovima, predavanjima, seminarima, lutkarskim radionicama, izdavačkom djelatnošću, uličnim programima i različitim drugim događanjima predstavlja se i promovira hrvatsko i svjetsko lutkarstvo.

Za trajanja PIF-a u zagrebačkim kazališnim dvoranama te na ulicama i trgovima grada odigravaju se lutkarske predstave  za djecu i za odrasle - od tradicionalnih do eksperimentalnih.

Međunarodni festival kazališta lutaka osnovali su 1968. godine članovi zagrebačkog Studentskog esperantskog kluba. Akromnim PIF kratica je naziva festivala na esperantu - Pupteatra Internacia Festivalo.

Na PIF-u je do sada nastupilo više od 450 lutkarskih kazališta sa svih kontinenata.

Sudionici festivala odabiru se selekcijom na temelju pristiglih prijava na raspisani natječaj, a program se održava u Zagrebu u raznim kazališnim dvoranama, dok se pojedine predstave izvode i u drugim gradovima Hrvatske te ponekad u susjednoj Sloveniji i Austriji.

Program ovogodišnjeg Međunarodnog festivala kazališta lutaka dostupan je na internetskim stranicama Međunarodnog centra za usluge u kulturi (MCUK).

Kontakt:

Međunarodni centar za usluge u kulturi (MCUK) B. Magovca 17, 10010 Zagreb tel. 66 01 626, fax 66 01 619 e-mail: mcuk@mcuk.hr; pif@mcuk.hr    http://www.pif.hr http://www.mcuk.hr

www.skole.hr