2018-07-30 09:23:00

Gume za ¾vakanje

Gume za ¾vakanje ideja su američkog znanstvenika i inovatora Thomasa Adamsa, koji je na ideju došao kada je radio kao pomoęnik meksičkog voše Antonia Lopeza de Santa Anna. Ovaj je lider stalno ¾vakao plodove drva koji se zovu - chicle. Adams je od chicla prvo ¾elio napraviti novu vrstu gume, no kada nije uspio, jednostavno je chicleu dodao i šeęer i tako je nastala prva ¾vakaęa guma.

U prvoj polovici 20. stoljeęa, Amerikanci se guma za ¾vakanje nisu mogli zasititi, a one su uskoro osvojile ljude diljem svijeta.

Nekoliko zanimljivosti o gumama za ¾vakanje:

Drevni Grci ¾vakali su mastiche - gumu za ¾vakanje napravljenu od smole ¾irova drveta. Drevni narodi Maya ¾vakali su veę spomenute chicle - sok ploda drva sapodile. Indijanci Sjeverne Amerike ¾vakali su biljni sok smreke, a naviku su prenijeli i na došljake iz Europe. No Europljani su imali naviku ¾vakati i pčelinji vosak. Veę godine 1848. John B. Curtis napravio je i prodao prvu gumu za ¾vakanje koja se zvala: Čista guma smreka dr¾ave Maine. Do 1850. godine gume od smrekove smole zamijenio je gumom parafina kojoj je dodavao razne okuse. U prosincu 1869. William Finley Semple prvi je patentirao gumu za ¾vakanje, a iste godine je Antonio Lopez de Santa Anna upoznao Thomasa Adamsa sa chicleom. Thomas Adams 1871. godine je patentirao stroj za proizvodnju ¾vakaęih guma. John Colgan je 1880. godine izumio postupak pomoęu kojeg su ¾vake zadr¾avale prvotni okus kroz du¾e vrijeme ¾vakanja. Do 1888. godine, Thomas Adamas je svoje gume za ¾vakanje pod nazivom Tutti Frutti po prvi puta ponudio u samoposlu¾nim aparatima. Godine 1899. godine jedan je farmaceut iz New Yorka - Franklin V. Canning, izumio Dentyne gum, ¾vaku dobru za zube. Frank Fleer je 1906. godine izumio prvu gumu za ¾vakanje koja se mogla napuhavati u balone te joj je dao ime Blibber-Blubber. Godine 1914. stvorene su ¾vakaęe Wrigley koje se prodaju dan danas diljem svijeta. William Wrigley Jr. zaslu¾an je za stavljanje mentola i voęnih ekstrakata u gumu za ¾vakanje. Walter Diemer  1928. godine izumio ru¾ičastu Double Bubble ¾vaku.

www.skole.hr