2011-09-30 13:49:21

Obrazovni programi u Zoološkom vrtu grada Zagreba

Edukacija je danas jedna od osnovnih djelatnosti modernih zooloških vrtova, uz zaštitu životinja, znanstveno-istraživački rad i rekreaciju. Zoološki vrtovi mogu inspirirati posjetitelje i potaknuti ih da razumiju životinje i probleme sa kojima se suočavaju u prirodi. Također im pružaju mogućnost učenja o životinjama i prirodi iz prve ruke kroz stjecanje vrijednih iskustava.

Iz tog razloga zoološki vrtovi širom svijeta pružaju različite edukativne sadržaje svojim posjetiteljima, sukladno svojim tehničkim i financijskim mogućnostima.

Uz nezaobilazne natpise za životinjske vrste i edukacijske ploče, organiziraju se različite vrste radionica, igraonica, izložbi, predavanja, tematski obilasci… Neki zoološki vrtovi sagradili su i prave male škole sa posebno opremljenim učionicama i laboratorijima.

Cilj edukacije posjetitelja u zoološkim vrtovima je podizanje razine njihove svijesti o potrebi očuvanja životinjskih vrsta i same prirode, te obogaćivanje njihovog znanja.

U Zoološkom vrtu grada Zagreba osnovna edukacija zasniva se na natpisima za životinjske vrste koji pružaju osnovne informacije, te edukativnim pločama koje na zanimljiv način pružaju podatke o određenim skupinama životinja, ekosustavima, ponašanju životinja, itd. Ponekad su takvi materijali grupirani u posebnim manjim objektima - info-centrima.

Kako bi posjetiteljima još bolje približili određene teme iz područja zaštite životinja, biologije i ekologije, nekoliko puta godišnje organiziraju se događanja u zoološkom vrtu. Uz zabavne sadržaje organiziraju se i edukativne radionice, izložbe, te se tiskaju različite brošure i radni listovi.

Zbog važnosti edukacije u zoološkom vrtu za učenike u zagrebačkom zoološkom vrtu sagrađen je Edukacijski centar i razvijen je bogat obrazovni program.

Obrazovni programi

Obrazovni program u zoološkom vrtu nudi jedinstven doživljaj životinjskog svijeta i prirode za predškolsku djecu, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, te ostale posjetitelje. Za svaku dobnu skupinu izrađeni su brojni programi: osnovni, opći, posebni, dodatni i tematski.

Osnovni program u skladu s općim ciljevima nastave prirode i društva i/ili biologije uvodi učenike u raznoliki svijet životinja i objašnjava im ulogu zoološkog vrta u suvremenom društvu.

Opći programi također su usklađen s općim ciljevima nastave prirode i društva i/ili biologije i obogaćuju posjet zoološkom vrtu zanimljivostima iz svijeta životinja.

Posebni programi su izvanučionična nastava u kojoj su integrirana dva ili više nastavnih predmeta i međupredmetne teme, a nude jedan posve drugačiji pogled na nastavne sadržaje s puno praktičnog rada. Učitelj dobiva popis odrađenih nastavnih tema s razrađenim ciljem nastavnog dana i zadacima nastave.

Dodatni programi vezani su uz ekološke teme iz nastavnog plana i programa i usmjereni su razvijanju odgovornog odnosa učenika prema očuvanju kvalitete okoliša. Učitelj dobiva popis odrađenih nastavnih tema s razrađenim ciljem i zadacima nastave.

Tematski programi na jedinstven način detaljno obrađuju uske teme iz područja biologije i srodnih znanosti te razvijaju kod pojedinca donošenje osviještenih i odgovornih odluka kroz razumijevanje posljedica za iste.

Nakon samostalnog obilaska zoološkog vrta djeca u edukacijskom centru usvajaju nova znanja na zabavan i interaktivan način. Projekcije, razgovor, proučavanje preparata, kontakt s živim životinjama i praktični rad daju novu dimenziju posjeti zoološkom vrtu.

Programi po skupinama:

Osnovna škola - 1. razred Osnovna škola - 2. razred Osnovna škola - 3. razred Osnovna škola - 4. razred Osnovna škola - 5. razred Osnovna škola - 6. razred Osnovna škola - 7. razred Osnovna škola - 8. razred Gimnazija - 1. do 4. razred Strukovna škola - 1. do 4. razred   Osobe s posebnim potrebama

Skoro svi postojeći programi su prilagodljivi osobama s posebnim potrebama uz prethodnu najavu od najmanje mjesec dana.

  Obiteljski programi

Svi zainteresirani za bilo koji od programa mogu kontaktirati Zagrebački zoološki vrt rezervirati termin.

Preporučuje se da se termin rezervira barem mjesec dana unaprijed ili ranije, a najkasnije tjedan dana unaprijed.

Program je u cijelosti besplatan uz kupljenu ulaznicu ulaznicu u Zoološki vrt, a cijene ulaznica moguće je vidjeti na sljedećoj adresi: http://zgzoo.com/hr/informacije/opce-informacije/.

Edukacijski centar preuzima grupe svakim radnim danom, tijekom cijele godine, od 9 do 15 h. Edukacijski centar može primiti grupu do 32 osobe, a ukoliko je grupa veća, može se podijeliti u dvije skupine.

Tijekom programa sa svim grupama obvezatno moraju biti prisutne punoljetne osobe, odnosno predstavnici organizatora.

Kontakt:
Ured edukatora
tel.: +385 1 2302 198 / 3
e-mail: edukacija@zoo.hr

Tomislav Krizmanić
edukator
tel.: +385 1 2302 198 / 3
e-mail: tomislav@zoo.hr


www.skole.hr