2007-09-18 00:00:00

Prijedlozi novih pedagoških standarda
Upoznajte se s prijedlozima novih pedagoških standarda za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Prijedlozi novih standarda proistekli su iz strateškog dokumenta Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010., koji je Vlada usvojila u lipnju 2005. godine.
Prema Planu obrazovna politika u Hrvatskoj ima sljedeće prioritetne ciljeve:
poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja poticanje trajnog profesionalnog usavršavanja nastavnika/ca i drugih zaposlenika/ca u obrazovanju razvoj strategija upravljanja odgojno-obrazovnim sustavom i njegova učinkovitost odgoj i obrazovanje za društvenu povezanost (koheziju), gospodarstveni rast i razvoj. Pod točkom 1. posebno se ističu potreba razvijanja obrazovnih mogućnosti za odrasle, poboljšanje odgojno-obrazovnih mogućnosti i jednakost pristupa te osiguravanju ujednačenih mogućnosti pristupa obrazovanju u različitim dijelovima zemlje.

Pedagoškim standardima osnovnog i srednjeg školstva utvrđuju se mjerila za:
broj razrednih odjela, učenika u razrednom odjelu i školi te broj zaposlenih u školi opterećenost učenika satima nastavnoga plana i programa stručno usavršavanje, napredovanje i licenciranje učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te osposobljavanje i usavršavanje ostalih radnika prostor i opremu financijske uvjete rada posebne potrebe i mjerila učeničkog standarda.

www.skole.hr