2007-09-21 00:00:00

Počele prijave za Vip Eureku 2007.
Novim načinom poimanja znanosti i tehnologije, kroz multidisciplinarnost, otvorio se prije nekoliko godina prostor za poticanje specifičnih sposobnosti darovitih učenika u Republici Hrvatskoj.
Nakon nekoliko godina priprema, na poticaj učenika i mentora 2005. godine nastaje nacionalna smotra učeničkog stvaralaštva.

Smotru je pripremio Znanstveno edukacijski centar Višnjan, na osnovi iskustva edukacijskih programa Zvjezdarnice Višnjan i novih programa akademije "Eureka". Tvrtka Vipnet priključila se projektu te nastaje Vip Eureka.

Vip Eureku su podržali i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te tvrtke koje dijele isti način razmišljanja.
 
CILJEVI SMOTRE:
Osloboditi učenje, stvaranje i istraživanje administrativnog posla te omogućiti učeničkim radovima iz Hrvatske izravan pristupnacionalnoj smotri učeničkog stvaralaštva, bez posrednika na tom putu. Poticati pristupe učeničkim znanstvenim projektima koji će omogućavati našim učenicima vrhunska postignuća na svjetskim smotrama. Uspostaviti i podržavati komunikaciju između učenika, znanstvenika i mentora. Maksimalno iskoristiti nove tehnologije u razmjeni ideja, rada i informacija.
TIJEK SMOTRE: 
Posljednje prihvaćeno vrijeme slanja rada: ponedjeljak, 1. listopada 2007. godine, do 24.00 sata Obavijest finalistima: do 1. studenoga 2007. Završni susret u Zagrebu: 23-25. studenoga 2007. Nastavak komunikacije i podrška učenicima, mentorima i roditeljima koji se žele upustiti u pripremu projekta za Vip Eureku 2008, ali i druge oblike učeničkog stvaralaštva tijekom iduće godine i dalje: forum.sci.hr  
TKO IMA PRAVO PRISTUPITI SMOTRI:
Učenici srednjih škola Republike Hrvatske s izvornim, samostalnim radovima na hrvatskom jeziku i sažetkom na engleskom, iz bilo kojeg područja ili interakcija prirodnih i društvenih znanosti i tehnologije. Mogu se prezentirati i radovi koji su bili prisutni na drugim smotrama 2007. godine, a tamo ih je bilo teško klasificirati ili su bili penalizirani jer su imali multidisciplinarne komponente (npr. elektronika-biologija, robotika-kemija i slično) U slučaju da je rad rezultat grupnog rada, mora ga se razdvojiti na zasebne pisane radove, poster prezentacije i izlaganja, u kojima svaki sudionik prezentira samo svoj doprinos. U slučaju da je u radu zastupljen i dio koji predstavlja rad mentora, treba ga posebno razlučiti od učeničkog doprinosa. Nemaju pravo pristupiti radovi u kojima se neopravdano nanosila bol živim bićima ili su opasni za ljude i imovinu. 
 
KAKO PRISTUPITI SMOTRI:
 
Pisani rad od najviše 15 stranica u PDF ili DOC formatu poslati kao privitak elektroničkoj pošti. Poslati popunjeni formular na pretinac elektroničke pošte tajništva projekta Vip Eureka (vipeureka@sci.hr), do ponedjeljka, 1. listopada 2007. godine, do 24.00 sata. Radove pozvane na završnu prezentaciju u Zagrebu treba pratiti: PowerPoint prezentacija (ciljano na 10 minuta) te poster dimenzija formata A0 ili dimenzije sirovog arka hamer papira. Dozvoljeni su i drugi oblici multimedijalnih prezentacija te izlaganje materijalnog dijela praktičnog rada.
 
RECENZIJE:
 
Pristigli radovi bit će proslijeđeni recenzentima koji su godinama i sami sudjelovali na učeničkim smotrama, a danas su priznati stručnjaci za pokriveno područje. Zahvaljujući novim tehnologijama, u taj se posao može uključiti i velik broja naših znanstvenika koji rade i žive u inozemstvu.

Recenzenija radova

Posebno će se vrednovati rigorozno poštovanje znanstvene metode, originalnost pristupa, grafički prikaz rezultata te zaključak. Recenzija je tajna i dostupna je samo recenzentima, učeniku i njegovu mentoru, organizatoru i nadzoru.

Neće se uzimati u razmatranje: cjeloviti ili parcijalni plagijati te radovi kod kojih se zaključci izvode van znanstvene metode.

Finalisti: Organizator će na završnu prezentaciju pozvati petnaest učenika, najmanje deset dana prije finalnog susreta u Zagrebu (23-25. studenoga 2007. godine), da usmeno te poster prezentacijom predstave rad recenzentima, koji će ocijeniti viđeno. Organizator pokriva troškove smještaja, hrane i izleta za sudionike smotre i njihova pratitelja.

Rezultat je zbroj bodova recenzenta pismenog rada, ocjene usmene prezentacije i ocjene poster prezentacije. Regularnost procesa bodovanja će pratiti nezavisni promatrač iz grupe roditelja/mentora.
 
NAGRADE:
Tvrtka Vipnet troje sudionika koji su osvojili najviše bodova daruje:
nagrada: 1 laptop + Vodafone Mobile Connect kartica nagrada: 1 mobilni telefon treće generacije  + Vipme Box nagrada: 1 Vipme komplet  
Svi finalisti dobivaju komplet knjiga – poklon kompanije Algoritam Finalisti i njihova pratnja imati će organiziran izlet u neki od istraživačkih centara Svi sudionici dobivaju poklon paket tvrtke Vipnet kao priznanje za sudjelovanje Informacije su preuzete s internetskih stranica Znanstveno Edukacijskog Centra Višnjan.

www.skole.hr