2011-11-11 14:08:36

Top 5 slapova

Među top 5 slapova možemo uvrstiti najveće slapove na svijetu - Salto Angel, najpoznatije - Niagarine slapove, najspektakularnije Viktorijine slapove, australske Wallamanove slapove te jedinstvene hrvatske slapove Krke.

Salto Angel

Najveći slapovi na svijetu nalaze se u jugoistočnoj Venezueli, a 1937. godine otkrio ih je avijatičar Jimmie Angel. U njima je pronađena inspiracija za stvaranje crtića „Nebesa“, a visoki su 979 metara.

Slapovi Niagare

Slapovi Niagare predstavljaju niz masivnih vodopada  koji se nalaze na rijeci Niagari u istočnom dijelu Sjeverne Amerike, na granici Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. To su zapravo tri odvojena vodopada, ne osobito visoki, ali su vrlo široki.

Sa 168 000 kubnih metara vode u minuti jedni su od najpoznatijih slapova svijeta.

Viktorijini slapovi

Viktorijini slapovi (eng. Victoria falls) ili Mosi-oa-Tunya (Dim koji grmi) su vodopad na rijeci Zambezi, na granici između Zambije i Zimbabvea. Jedan od najvećih i najspektakularnijih slapova na svijetu.

Slapove, koji su široki preko 1,5 km sa padom od 128 metara, otkrio je škotski  istraživač David Livingstone.

Wallamanovi slapovi

Wallamanovi slapovi su vodopad visine 268 metara u australskoj državi Queensland, najviši u Australiji. Potok Stony Creek formira ovaj vodopad svojim poniranjem preko litice u klanac rijeke Herbert.

Potok teče kroz prašumu isprepletenog drveća i grmlja, niz blagu padinu. Spušta se kroz klanac dok ne dođe do litice niz koju se obrušava. Stony Creek jedan je od brojnih potoka koji izviru u obalnom gorju sjevernog Queenslanda i teku niz rub visoravni do klanca rijeke Herbert, koja se na kraju svog toka ulijeva u Koraljno more.

Slapovi Krke

Na rijeci Krki se nalazi 7 slapišta. Prvi među njima je Bilušića buk (22,4 m visine) koji se nalazi 16 km nizvodno od izvorišta. Poseban je upravo po tome što je on jedini slap koji se ne iskorištava za hidroenergiju.

Drugi slap je Brljan ili Ćorića buk (15,5 m) koji se nalazi 19 km nizvodno od izvorišta. Voda ovoga slapa i voda jezera Bjelobera ili Ćorića jezera se iskorištavaju u hidroelektrani Miljacka.

Manojlovac (najviši i najljepši slapovi na Krki) je treći slap koji se nalazi pola kilometra nizvodno od Brljana. Kao i mnogi slapovi, sastoji se od niza sedrenih barijera. Manojlovac je najviše slapište (59,6 m) s glavnim slapom visine 32,2 m. Okolna vegetacija je submediteranska. Voda ovog slapišta također se iskorištava za hidroenergiju u hidroelektrani Miljacka.

Preostala 4 slapa su Rošnjak (8,4m), Miljacka (23,8m), Roški slap (25,5m) i najpoznatiji Skradinski buk (45,7m). Na rijeci se nalazi i Visovačko jezero gdje je smješten otočić Visovac sa franjevačkim samostanom. Nizvodno od Skradina Krka se širi u Prokljansko jezero. U more utječe kod Šibenika.

 

Tekst i slike su preneseni s portala Cudaprirode.com


www.skole.hr