2011-11-23 13:48:20

Likovni natječaj "Lektira u slici" za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola Republike Hrvatske

U organizaciji Osnovne škole Vojnić, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Hrvatskog društva likovnih umjetnika, raspisan je likovni natječaj za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola Republike Hrvatske „Lektira u slici“. Natječaj je otvoren od 2. studenoga 2011. do 2. svibnja 2012. godine.

Svrha i ciljevi natječaja: Kroz likovno stvaralaštvo potaknuti učenike na veće zanimanje za čitanje književno-umjetničkih ostvaraja. Usvojiti temeljne okvire za izgrađivanje valjana osobnoga izbora za čitanje književno-umjetničkih tekstova, zadanih i samostalno odabranih. Izraziti osjećaje, doživljaje, stavove i uvjerenja likovnim govorom u odabranim primjerenim likovnim tehnikama. Steći sigurnost i osjetiti odgovornost u umjetničkim aktivnostima i stvaralačkomu radu. S osjećajem sigurnosti primjenjivati temeljne vještine za samostalan rad u dvodimenzionalnim likovnim tehnikama. Povezivati vlastita vizualna ostvarenja s vlastitim životnim iskustvima i životnim iskustvima drugih. Razumijevati  i primjenjivati  likovne tehnike i sredstva. Razvijati vizualno, kritičko i stvaralačko mišljenje. Stvarati pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima likovnoga rada (osobnoga i drugih učenika). Primjenjivati stečena znanja u svakidašnjem životu. Omogućavati osobnu afirmacije učenika. Promicati kulturu izražavanja. Utjecati na emocionalni život učenika. Sustavno senzibilizirati i motivirati učenike za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijem. Uspostavljati korelacijske veze nastave hrvatskoga jezika s nastavnim sadržajima likovne kulture. Uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola Republike Hrvatske. Motiv za likovno stvaralaštvo su likovi i događaji iz pročitanih lektirnih djela (prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu). Učenici će svojim likovnim radovima prikazati likove ili događaje iz pročitanih lektirnih djela iz tekuće školske godine.

Likovni radovi trebaju biti rađeni u dvodimenzionalnim tehnikama. Svaka škola može poslati do 25 individualnih radova (isključen rad u paru ili skupni rad).

Svaki rad na poleđini treba sadržavati sljedeće podatke ispisane tiskanim slovima:

naziv osnovne teme natječaja i lektirnog djela kao poticaja za likovni rad (Lektira u slici: ...) nastavna tema iz PiP-a za likovnu kulturu likovna tehnika korelacija (suodnos nastavnih sadržaja) ime i prezime učenice/učenika, razred, škola, mjesto ime i prezime učiteljice/učitelja mentora (učiteljica/učitelj razredne nastave ili likovne kulture), e-adresa nadnevak

Svaki rad učenika treba biti ovjeren pečatom škole.

U slučaju stručne procjene da je učenica/učenik darovit za likovni izraz, potrebno je napisati posebnu napomenu na poleđini likovnog rada.

Svi podaci trebaju biti ispisani u elektroničkom ispisu ili na pisaćem stroju.

Radovi trebaju biti propisno zaštićeni, a isključuju se svi oblici savijanja.

Radovi se šalju na sljedeću adresu:

OŠ Vojnić (za likovni natječaj „Lektira u slici“) Starčevićev trg 3 47 220 Vojnić

Prispjele radove prosuđivat će i vrednovati stručno povjerenstvo od 7. do 11. svibnja 2012. godine.

Stručno povjerenstvo za odabir likovnih radova:

Mirjana Tomašević Dančević, prof.,  viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost dr. sc. Kata Lučić, viša savjetnica za razrednu nastavu Milorad Rupčić, slikar Anica Globan, učiteljica savjetnica

Nakon prosudbe stručnog povjerenstva izdvajaju se radovi za izložbu, a posebno će biti izdvojeni nagrađeni radovi (za svaki razred po tri).

Radovi se ne vraćaju.

Otvorenje izložbe učeničkih radova te dodjela priznanja i nagrada održat će se 1. lipnja 2012. godine u prostorijama OŠ Vojnić.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica Osnovne škole Vojnić.


www.skole.hr