2011-12-13 14:22:58

Kako nastaje rosa?

Od Aristotelova doba pa do prije dvije stotine godina vjerovalo se da je rosa slična kiši i da pada. No, rosa ne pada. Za najpoznatiji oblik rose, onaj koji se vidi na lišću biljaka, sada se zna da nije rosa. Kako bi se razumjelo što je rosa, treba se znati nešto o zraku.

Zrak uvijek sadrži određenu količinu vlage. Topliji zrak može sadržavati više vodene pare nego hladan. Kad zrak dođe u dodir s nekom hladnom površinom, dio tog zraka se kondenzira i vlaga iz njega ostaje na toj površini u obliku sićušnih kapi, tj. rose.

Da bi se stvorila rosa, temperatura hladne površine mora se spustiti ispod određene točke. Ta se točka naziva „točkom rose" ili rosištem. Na primjer, ako se čaša ili neka posuda od glatkog materijala napuni vodom, rosa se može ne pojaviti na površini čaše ili posude. Ako se u vodu stavi malo leda, rosa se i dalje ne mora javiti, sve dok se površina čaše ili posude ne spusti do određene temperature.

Kako se rosa stvara u prirodi? Prvo, mora postojati topli zrak pun vlage. Taj zrak mora doći u dodir s nekom hladnom površinom. Rosa se stvara na podu ili pločniku, jer je na tom mjestu poslije zalaska sunca i dalje ostaje toplo. Ali, može se stvoriti i na travi ili biljkama ako su se ohladili.

Zašto se kaže da rosa što se vidi na biljkama zapravo i nije rosa? Zbog toga što, iako jedan mali dio vlage koji se vidi na biljkama predstavlja rosu, većina te vlage - a u nekim slučajevima i sva - zapravo dolazi od same biljke. Vlaga izlazi kroz pore lišća. Vlaga u biljkama predstavlja nastavak postupka usisavanja vode iz zemlje. Taj postupak počinje danju, tako da površina lišća može izdržati vrelinu sunca, a po noći se samo nastavlja.

 

Tekst je prenesen s portala e-kako.


www.skole.hr