2011-12-16 09:03:07

Vršnjačko i obiteljsko nasilje treba rano prepoznati i dosljedno na njega reagirati

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 9. prosinca  2011. godine stručno usavršavanje za stručne suradnike i nastavnike psihologije te ravnatelje osnovnih i srednjih škola na temu Unapređenje suradnje škole i drugih institucija u suzbijanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja.

Na državnom stručnom skup o problemu nasilja, za koji je rečeno da je izrazito kompleksna pojava, koja ovisi o brojim čimbenicima i koju je potrebno rano prepoznati i dosljedno na nju reagirati, raspravljalo se sa stručnog, znanstvenog, pravosudnog i iskustvenog aspekata.

Sudionike skupa, više od stotinu stručnih suradnika i nastavnika psihologije te ravnatelja škola, na početku je pozdravio ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović. Odgojno-obrazovnim radnicima poručio je da problem nasilja u školama ne pokušavaju staviti "pod tepih" nego da u tim slučajevima traže pomoć nadležnih institucija.

- Škola nije dobra zato što neke negativne pojavnosti nisu otišle u javnost. U takvim situacijama treba tražiti pomoć od relevantnih institucija, a Agencija posljednjih godina ima sve više zahtjeva za stručnom i savjetodavnom pomoći - naglasio je Vinko Filipović i pozvao sve da pokušaju imati strpljenja i znanja u kriznim situacijama u školama. Također je naglasio da nema iluzija da se nasilje može potpuno iskorijeniti, ali vjeruje da se može svesti na najmanju mjeru.

O sistemskom pristupu u suzbijanju vršnjačkog nasilja na skupu je izlagao dr. sc. Dejan Ajduković s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta istaknuvši da kod nas ima dobrih zakona, praksa je dijelom dobra, ima i stručnjaka koji će prepoznati problem, reagirati i intervenirati, no nedostaje usklađenost s drugim resorima. Suzbijanje nasilja zahtijeva koordinirano djelovanje društvenih čimbenika, upozorava Ajduković koji drži da u tome naše društvo ipak napreduje.

Govoreći o štetnim posljedicama nasilja, istaknuo je da je to ponašanje u konačnici i skupo jer generira velike troškove. Drži i kako nedostaje psiho-socijalnih tretmana za počinitelje, najavivši da Društvo za psihološku pomoć priprema jedna takav pilot-projekt. Potrebno je rano prepoznati nasilje i dosljedno reagirati, rekao je Ajduković izdvojivši i nedoumice stručnjaka, psihologa i stručnih suradnika, koji pri tome također moraju balansirati i razlučiti kada, kako i treba li reagirati. Po njegovim riječima u takvim dilemama misao vodilja mora biti djelovanje u najboljem interesu djece, adolescenta ili obitelji.

O mogućnostima i ograničenjima u postupanju škole u slučaju vršnjačkog i obiteljskog nasilja govorila je psihologinja Željka Čolović  Rodik iz II. osnovne škole Varaždin koja se također osvrnula na profesionalne dileme i ulogu stručnjaka u vršnjačkom nasilju.

Na skupu je bilo i riječi o mogućnostima i ograničenjima u postupanju sustava socijalne skrbi nakon otkrivanja nasilja, postupanju policije i pravosuđa nakon prijave te o praksi u suradnji škola i drugih institucija u suzbijanju vršnjačkog nasilja u Virovitičko-podravskoj županiji.

Objavljujemo prezentacije predavača.

Materijali sa skupa

D. Ajduković: Sistemski pristup suzbijanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja (PPT: 158 kb) Ž. Čolović Rodik: Mogućnosti i ograničanja u postupanju škola u slučaju vršnjačkog i obiteljskog nasilja (PPT: 361 kb) Iskustva dobre prakse u suradnji škola i drugih institucija u suzbijanju vršnjačkog nasilja u Virovitičko-podravskoj županiji (PPT: 1.86 Mb) T. Katkić Stanić: Interdisciplinarni pristup problemu nasilja u obitelji: iskustva i uloga sustava socijalne skrbi  (PPT: 310 Kb) B. Žigante Živković: Sustav pravosuđa nakon otkrivanja vršnjačkog i obiteljskog nasilja (PPT: 1. 14 Mb) R. Odeljan: Postupanje policije nakon prijavljivanja nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja  (PPT: 3. 81 Mb) A. Frljak: Agression Replacement Training  (PPT: 236 Kb).

 

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje.


www.skole.hr