2012-01-09 13:10:50

VAFI - 3. internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin

VAFI je festival animiranih filmova koje su izradila djeca i mladi do osamnaest godina. VAFI 3 će se održati od 12. do 15. travnja 2012. godine. Svi zainteresirani mladi kreativci mogu napraviti svoj animirani uradak i prijaviti ga do 20. siječnja 2012. godine slanjem na adresu VANIMA (za VAFI 3), p. p. 5, 42 000 Varaždin, Hrvatska. Prijavnica za festival može se preuzeti na adresi http://www.vafi.hr/prijave.

VAFI ima tri kategorije u kojima se moguće natjecati:

mini - djeca do 10 godina starosti midi - djeca od 11 do 14 godina starosti maxi - mladi od 15 do 18 godina starosti

VAFI dodjeljuje pet nagrada po kategoriji od kojih je jedna prva, a četiri ravnopravne druge. Nagrade je statua i diploma za prva mjesta, a diploma za druga mjesta.

Više detalja o festivalu može se pronaći na internetskim stranicama festivala na http://www.vafi.hr/.

Za sva dodatna pitanja moguće se obratiti na vafi@vafi.hr.


www.skole.hr