2007-10-31 00:00:00

Nastavna umijeća

Koja su sve znanja i osobine nastavnika potrebne za učinkovito poučavanje? Prema knjizi Chrisa Kyriacoua za uspješno poučavanje nastavnici bi trebali posjedovati i razvijati temeljna nastavna umijeća. Autor kaže: "Biti djelotvoran nastavnik znači znati čime i kako potaknuti učenike da uče".

Nastavna umijeća su nastavničke aktivnosti koje potiču na učenje, a sastoje se od tri važna elementa:

Znanja – o predmetu, učenicima, kurikulumu, nastavnim metodama Odlučivanja – o načinu najučinkovitijem postizanju predviđenih pedagoških rezultata Radnji – ponašanja nastavnika sa svrhom poticanja učenja učenika. Kako biti djelotvoran nastavnik?

U knjizi se navodi da se djelotvornim nastavnicima smatraju oni koji:

stvaraju uređeno i privlačno okruženje za učenje usredotočuju se na poučavanje i učenje tako da maksimalno povećavaju vrijeme učenja i zadržavaju akademski ton poučavaju dobro organizirane i ustrojene nastavne jedinice s jasno naznačenom svrhom imaju visoka očekivanja i postavljaju pred učenike intelektualne izazove prate napredak i daju brze korektivne povratne informacije uspostavljaju jasnu i pravednu disciplinu.

Britansko Ministarstvo prosvjete i zapošljavanja godine 1997. objavilo je popis standarda koji se očekuju od završenih osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika s popisom ključnih kompetencija koje bi trebali steći. To su:

znanje i razumijevanje planiranje, poučavanje i upravljanje nastavom praćenje, ocjenjivanje, bilježenje, izvještavanje i odgovornost drugi profesionalni standardi. Temeljna nastavna umijeća

Pod temeljna nastavna umijeća koja doprinose kvaliteti i učinkovitosti nastavnog procesa podrazumijevaju se sljedeće aktivnosti nastavnika:

Planiranje i priprema Izvedba nastavnog sata Vođenje i tijek nastavnog sata Uspostava pozitivnog i motivirajućeg razrednog ugođaja Održavanje reda i discipline Formativno i sumativno ocjenjivanje učenika Umijeće samostalnog prosuđivanja vlastitog rada.

Više o nastavnim umijećima, njihovom razvijanju i vrednovanju pročitajte u knjizi „Temeljna nastavna umijeća“ autora dr. Chrisa Kyriacoua, profesora Pedagoške psihologije na Sveučilištu York u Velikoj Britaniji.

Izvor:

Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.


www.skole.hr