2007-11-01 00:00:00

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba primila međunarodno priznanje za svoj rad
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba dobila je nagradu Multidisciplinarnog Tima 2008., priznanje Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN).
ISPCAN ( The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect ), međunarodno je udruženje koje okuplja profesionalce širom svijeta u radu na prevenciji i tretmanu zlostavljane i zanemarene djece te na svim problemima koji se tiču suzbijanja nasilja i eksploatacije djece.

Nagrada će biti uručena u rujnu 2008. na svjetskom kongresu ISPCAN - u Hong Kongu.
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba osnovana je 2002. godine sa svrhom pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći djeci s različitim traumatskim iskustvima, kao i njihovim roditeljima, kako bi se bolje i uspješnije nosili s posljedicama ovih iskustava.

Svjetska istraživanja ukazuju na to da je raširenost emocionalnog zlostavljanja djece oko 30% te da je oko dvije trećine djece izloženo barem povremeno emocionalnom zlostavljanju od strane roditelja. Kad se radi o tjelesnom zlostavljanju, većina istraživanja ukazuje na to da je između 20% i 30% djece izloženo tjelesnom nasilju, koje se kreće od batina do ozbiljnog tjelesnog ozljeđivanja. Većina autora se slaže da su, što se tiče seksualnog zlostavljanja, svaka četvrta djevojčica i svaki šesti dječak doživjeli neki od oblika seksualnog zlostavljanja.

U pet godina rada, kroz Polikliniku je prošlo oko četiri i pol tisuće djece. Liječenje traje najmanje godinu dana. Osim dijagnostike i terapije, Ustanova se, za razliku od sličnih u svijetu, bavi znanstvenim istraživanjima, izradom brošura i publikacija. I to je pridonijelo podizanju svijesti građana o seksualnom zlostavljanju djece u kojem, nažalost, slijedimo svjetske trendove.

U okviru Poliklinike djeluje i Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu, nevladina udruga koja postoji od 1997. godine i čiji je osnovni cilj zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Aktivnosti koje volonteri Hrabrog telefona provode u prostoru Poliklinike uključuju SOS liniju za zlostavljanu i zanemarenu djecu (0800 0800), koju anonimno mogu nazvati žrtve zlostavljanja i njihove obitelji te, ako žele, prijaviti slučaj ili dogovoriti tretman za dijete sa stručnjacima Poliklinike, kao i aktivnosti usmjerene podizanju javne svijesti o problemu zlostavljanja, edukaciji stručnjaka te znanstvenim istraživanjima.

Informacije su preuzete s internetskih stranica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

www.skole.hr