2012-09-21 11:36:32

"Glazba u mom kvartu" u školskoj godini 2012./2013. - koncerti klasične glazbe u Zagrebu

U organizaciji Grada Zagreba, Centara za kulturu te osnovnih i srednjih škola tijekom školske godine 2012./2013. održavat će se koncerti klasične glazbe, s ciljem popularizacije klasične glazbe učenicima zagrebačkih osnovnih i srednjih škola.

Projekt Glazba u kvartu inspiriran je projektom Hrvatske glazbene mladeži Školska ploča s notnim crtovljem.

Organizatori pozivaju učenike da između dvije školske smjene dođu upoznati glazbu, slušati o instrumentima i pitati što god ih o tome zanima.

Raspored održavanja koncerata:

21. rujna 2012., Centar za kulturu i informacije Maksimir, Gudački kvartet Sebastian 2. listopada 2012., Centar za kulturu i film August Cesarec, Komorni orkestar HGM-a 3. listopada 2012., Centar mladih Ribnjak, Gudački kvartet Porin 6. listopada 2012., Narodno sveučilište Sesvete, Jazz orkestar HGM-a 17. listopada 2012., Narodno sveučilište Dubrava, Zagrebački solisti 19. listopada 2012., Kulturni centar Pešćenica, Gudački kvartet Rucner 7. studenog 2012., Centar za kulturu Trešnjevka, Tamburaški orkestar HRT-a 24. studenog 2012. u 11 h, Kulturno Informativni Centar, Gudački Kvartet Sebastian 3. prosinca 2012., Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Tamburaški orkestar HRT-a.

Plan za 2013. godinu:

Centar za kulturu i informacije Maksimir - u veljači 2013.godine: G.B.Pergolesi: Služavka gospodarica Narodno sveučilište Dubrava - u prvom polugodištu 2013. godine: Gudački kvartet Porin i Zagrebački puhački trio Kulturni centar Peščenica - Zagrebački puhački trio Centar mladih Ribnjak - Komorni puhači orkestar Hrvatske Vojske Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad - u veljači 2013. godine: Ansambl Minstrel - ansambl za Ranu glazbu u ožujku 2013. godine: Komorni gudački orkestar HGM-a; u lipnju 2013. godine: Kraljević i zmaj Centar za kulturu Trešnjevka - Jazz orkestar HRT-a, 2 koncerta Komornog ansambla Cadenza koncert New Sax Quarteta, 2 koncerta Ansambla Minstrel-ansambla za Ranu glazbu te 2 koncerta Kraljević i zmaj Narodno sveučilište Sesvete - u svibnju 2013. godine: Jazz orkestar Hrvatske glazbene mladeži.

Točno vrijeme koncerta odredit će se naknadno.

 

Sve novosti se mogu pratiti na internetskim stranicama Hrvatske glazbene mladeži na adresi: http://www.hgm.hr.


www.skole.hr