2013-11-22 11:26:18

Potpisan ugovor za naknadu autorima za posudbe u knjižnicama

Ministarstvo kulture RH i Društvo hrvatskih književnika potpisali su, 15. studenoga, Ugovor o uvjetima za utvrđivanje naknade radi ostvarivanja prava autora na naknadu za javnu posudbu. Republika Hrvatska tako se svrstala u krug zemalja koje u svojim zakonima imaju, ne samo propisano pravo autora na prikupljanje naknade na temelju javne posudbe, nego je potpisom Ugovora ostvarila uvjete za primjenu toga prava.

Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima autorima je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica (pravo na naknadu za javnu posudbu).

Društvo hrvatskih književnika ovlašteno je u Republici Hrvatskoj za kolektivno ostvarivanje prava autora na naknadu za javnu posudbu. DHK zastupa nositelje prava na temelju pojedinačnih punomoći kao i na temelju zakonski presumirane punomoći za sve domaće i strane nositelje prava, osim onih koji su izričito pisanim putem obavijestili DHK da ne ostvaruje njihova prava.

Ugovor je zaključen na temelju članka 162., stavka 1. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, u kojem je propisano da se naknada za korištenje predmeta zaštite prvenstveno utvrđuje ugovorom između udruge za kolektivno ostvarivanje prava i udruge korisnika predmeta zaštite.

Pravilnikom se utvrđuju pravila o predmetu zaštite i nositeljima prava na koje se odnose, raspodjeli naplaćenih naknada autorima, općem obračunu raspodjele, utvrđivanju iznosa za isplatu i rokovi u kojima se obavlja obračun i isplata naknada.


www.skole.hr