2013-12-12 09:59:36

Održana konferencija "Nakladništvo – trendovi i konteksti"

Međunarodna konferencija Nakladništvo – trendovi i konteksti održala se u Puli 6. i 7. prosinca 2013. u sklopu 19. Sa(n)jam knjige u Istri. Konferenciju su organizirali Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Udruga Sa(n)jam knjige u Istri uz pokroviteljstvo i financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Jedna od tematskih cjelina konferencija bila je posvećena vrijednosti sadržaja. Raspravljalo se o promjenama u poimanju sadržaja od simboličnog i intelektualnog kapitala do financijskog. Sadržaj se upotrebom novih tehnologija može revitalizirati i iznova prodati ili isporučiti u različitim oblicima, na različitim platformama i višekratno prodavati.

Poseban naglasak dan je malim tržištima i zakonitostima koji u njima vladaju poput tržišta baltičkih zemalja, slovenskog i hrvatskog. Jedno od važnijih pitanja bilo je mogu li nakladnici malih jezika očekivati povećanje prihoda odluče li se za revitalizaciju svojih sadržaja objavljujući ih u novim oblicima.

Druga tema skupa bavila se poslovnim modelima u elektroničkom nakladništvu te platformama za distribuciju sadržaja. Ovom se cjelinom željela aktualizirati nevoljkost nakladnika na malim tržištima da prihvate i razvijaju nove poslovne modele, posebice one koji se odnose na elektroničko nakladništvo. Prema istraživanju provedenom u proljeće ove godine, na većim je hrvatskim platformama za distribuciju e-knjiga za sada dostupno tek oko 1200 naslova (http://projectebooks.wordpress.com/2013/02/28/an-overview-of-e-book-market-in-croatia/).

Konferencija je završila okruglim stolom na kojem se raspravljalo o potrebi nacionalne platforme za razvoj e-nakladništva. Bila je ujedno i prilika za predstavljanje nove CARNetove usluge - eduKnjižara o kojoj je govorila gđa. Branka Vuk. Također, nastojalo se odgovoriti na pitanje treba li malom tržištu poput hrvatskog nacionalna platforma, kako je realizirati te koje sadržaje ponuditi. Istaknuta je važnost razlikovanja tržišnog pristupa digitalizaciji popularne literature od potrebe za podrškom države u stvaranju platforme za distribuciju školskih udžbenika i lektirnih izdanja.


www.skole.hr