2013-12-30 11:37:00

Projekt animirane matematike za osnovnu školu osvojio posebno međunarodno priznanje

Projekt animirane matematike za osnovnu školu osvojio je posebno međunarodno priznanje na natjecanju Diskobolos 2013.

U sklopu projekta Odrazi-se.org cilj je osigurati besplatnu i inkluzivnu edukaciju matematike za osnovnu školu, uz promociju upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu izvaninstitucionalnog obrazovanja te kao sastavnog dijela formalnog obrazovanja.

Na provedbi ovog projekta je do sada surađivalo preko 50 volontera s područja Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Pristup objavljenom materijalu je besplatan i otvoren. Drugim riječima, nije potrebno otvoriti račun ili ostaviti svoju e-mail adresu kako bi se materijali koristili. Projekt je realiziran volonterskim radom te financiran od strane samih volontera.

Na internetskim stranicama projekta objavljene su sve animirane prezentacije i u PPT formatu (link za slobodno pregledavanje i preuzimanje svih animiranih prezentacija: www.odrazi-se.org/hr/prezentacije-za-osnovnoskolsku-matematiku/). Tim ovog projekta poziva sve nastavnike i profesore matematike da se pridruže u provođenju projekta na način da slobodno koriste, distribuiraju i prilagođavaju materijale potrebama nastave te, ukoliko žele, pošalju prilagođene materijale kako bi ih podijelili sa drugim učenicima i nastavnicima.

Pripremaju se materijali ostalih cjelina te dodatni materijali (kvizovi i interaktivne vježbe) koji pokrivaju gradivo osnovnoškolske matematike, i to u open source programima (GeoGebra i Scratch) kako bi materijali bili što dostupniji za daljnju distribuciju ili nadogradnju, prema potrebama korisnika. Svi materijali projekta Odrazi-se.org su objavljeni pod autorskim pravima koja dozvoljavaju daljnju distribuciju i kopiranje, uključujući i u svrhu organiziranih školovanja, bilo u javnim ili u privatnim edukacijskim organizacijama, ali isključivo u nekomercijalne svrhe (dakle bez naplate krajnjim korisnicima za korištenje publikacije).

Više o svemu potražite na http://www.odrazi-se.org/hr/.

 

 

 


www.skole.hr