2008-01-17 00:00:00

Rubikova kocka
Poznata kao jedna od najkompliciranijih igračaka svih vremena, djeci predstavlja zanimljivost, a odraslima velik izazov. Rijetki su oni koji su je uspjeli složiti vlastitim 'snagama', a matematičari su čak razvijali grupne teorije o načinima slaganja.
Rubikova kocka ima 43 252 003 274 489 856 000 mogućih konfiguracija, a svaku je, prema programu kojeg je razvio američki računalni znanstvenik Daniel Kunkle, moguće riješiti u 26 poteza. 
Tvorac Rubikove kocke je mađar Erno Rubik koji je svojevremeno bio opčinjen trodimenzionalnom geometrijom.

Rubikova kocka u originalu nazvana Magična kocka je do danas prodana u 300 milijuna primjeraka i proglašena najprodavanijom igračkom 80-tih godina.

Nastala 70-tih godina 20. stoljeća, u vrijeme kada je Erno Rubik bio opsjednut trodimenzionalnom geometrijom, te je počeo vizualizirati i konstruirati trodimenzionalnu kocku krajem 1974. godine. U početku se činilo kako je konstruiranje radne verzije modela nemoguće.  Dok nije dobio inspiraciju za konstrukciju kocke šetajući obalom Dunava i  gledajući u glatke kamenčiće. To mu je dalo ideju za cilindrične i križne oblike u unutrašnjosti kocke. Nakon toga je načinjen prototip kocke i kocka je postala opsesija Rubikovih učenika i kolega.

Kocka se pojavila u prodaju u početku 1978. godine. Ljudi su se počeli igrati tom čudnom igračkom. Kocka se počela širiti nakon što je njemac doktor Tibor Lasczij ponio kocku na Nüerberški sajam igračaka.

Do 1980. godine kocka je dostigla svoju popularnost zahvaljujući Ernovim pojavljivanjima na sajmovima igračaka. Inicijalnoj narudžba od čak 1 milijun Rubikovih kocaka, nije bila dovoljna pa je narudžba iz 1981. premašila je sva očekivanja. Ludilo za Rubikovom kockom je započelo.
1982. godine Rubikova kocka je uvrštena u Oxfordov rječnik, a oko 50 knjiga su nudile rješenja za slaganje.  Do 1982. prodano je oko 100 milijuna kocaka.
Do 1983. smanjila se proizvodnja kocke, kod kupaca se smanjio interes i skoro svaki dom je do tada već imao kocku (vjerojatno u dijelovima).

Danas je u Hrvatskoj vrlo teško ako ne i gotovo nemoguće pronaći kvalitetno izrađenu Rubikovu kocku.


www.skole.hr