2014-03-05 13:33:56

Istraživanje o zaštiti dječjih prava u sklopu projekta "Osnažimo pravo djece da budu sigurna"

„Osnažimo pravo djece da budu sigurna“ naziv je projekta koji provodi udruga roditelja „Korak po korak“, u partnerstvu s organizacijama civilnog društva Portal Alfa iz Belišća, Alfa Albona iz Labina, U.Z.O.R. iz Rijeke i Feniks iz Dubrovnika. Projekt uključuje brojne aktivnosti kojima je cilj jačanje prava djece da budu sigurna od nasilja, u čemu će glavnu ulogu imati otvaranje i jačanje dijaloga svih uključenih u zaštitu prava djece, od lokalnih udruga preko lokalnih i regionalnih uprava do javnih institucija i pružatelja usluga. Projekt se provodi u pet hrvatskih županija – Gradu Zagrebu, Osječko-baranjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, u suradnji s Gradom Zagrebom, Belišćem, Dubrovnikom, Rijekom, Labinom i Istarskom županijom.

Jedna od aktivnosti projekta koja je upravo u tijeku je provedba opsežnog istraživanje kojem je cilj utvrditi učinkovitost zakona koji djecu štiti do nasilja a koje će se tijekom veljače i ožujka provoditi u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Upitnik u vrtićima i osnovnim školama ispunjavaju roditelji i djelatnici kao predstavnici djece, dok su u srednjim školama u istraživanje uključena i sama djeca te tako iznose svoje mišljenje čime doprinose boljem razumijevanju situacije u kojoj se mladi danas nalaze. Putem njega se nastoji doći do odgovora na sljedeća i slična pitanja: provodi li se zakon o zaštiti od nasilja, koliko se sigurno osjećaju djeca i njihovi roditelji, imaju li roditelji osjećaj kontrole nad postupcima i ponašanjem svoje djece, kako sustav funkcionira te kako poboljšati provedbu zakona koji bi trebao štititi djecu od nasilja, ali u praksi često u tome ne uspijeva. Značajan naglasak stavit će se i na nove tehnologije koje svakodnevno ubrzavaju komunikaciju i time otežavaju roditeljima nadzor nad djecom. 

Osim istraživanja koje je u tijeku, projekt će obuhvatiti i grupne rasprave s djelatnicima ustanova socijalne skrbi, pravosuđa, policije, domova zdravlja, organizacija civilnog društva i lokalne samouprave, kojima će se nastojati otkriti što stručnjaci koji se svakodnevno bave zaštitom dječjih prava smatraju osnovnom preprekom u provedbi zakona i što bi se moglo poduzeti da provedba bude uspješnija, a djeca sigurnija. U raspravama će sudjelovati i medijski stručnjaci s kojima će se razgovarati o zaštiti dječjih prava u medijima. U Zagrebu, Dubrovniku, Osijeku, Puli i Rijeci bit će održani i okrugli stolovi, na kojima će pred sudionicima projekta i javnosti biti predstavljeni rezultati istraživanja, nakon čega će se potaknuti javna rasprava o ključnim problemima te mogućnostima bolje prevencije nasilja nad djecom. U županiji koja pokaže najlošije rezultate u provedbi zakona bit će organiziran dodatan dijalog te predstavljeni primjeri dobre prakse iz drugih županija.

Konačan rezultat projekta bit će izdavanje priručnika koji će sadržavati rezultate istraživanja, zaključke s okruglih stolova i preporuke za bolju provedbu zakona koji će štititi djecu od nasilja, a bit će namijenjen svim institucijama, ministarstvima, organizacijama civilnog društva i predstavnicima lokalne samouprave.

Više informacija o cjelokupnom projektu kao i o istraživanju o zaštiti dječjih prava u Hrvatskoj koje se upravo provodi možete pronaći na adresi http://www.udrugaroditeljakpk.hr/

 

www.skole.hr