2008-01-31 00:00:00

Agencija za obrazovanje odraslih

Agencija za obrazovanje odraslih javna je ustanova osnovana je 2006. godine. Djelatnost joj je praćenje, razvitak, vrednovanje i unaprjeđenje obrazovanja odraslih. Obrazovanje odraslih temelji se na načelu cjeloživotnog učenja, a može biti formalno, neformalno i informalno.

Formalno obrazovanje odraslih obuhvaća:

osnovno školovanje odraslih srednjoškolsko obrazovanje odraslih; stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje, visoko obrazovanje.

Neformalno obrazovanje odraslih podrazumijeva organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj.

Informalno učenje odraslih odnosi se na aktivnosti u kojima odrasla osoba prihvaća stajališta i pozitivne vrednote te vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i raznolikih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline.

Ciljevi Agencije su:

zamjenjivanje trajne zaposlenosti trajnom zapošljivošću povećanje sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom učenju promicanje razvoja pismenosti 21. stoljeća (projekt Za Hrvatsku pismenosti - put do poželjne budućnosti) usklađivanje obrazovnog sustava s tržištem rada promicanje kulture učenja.

U Hrvatskoj se obrazovanjem odraslih bave:

pučka otvorena učilišta (javna i privatna) osnovne i srednje škole koje ostvaruju programe obrazovanja odraslih visoka učilišta centri za obrazovanje u gospodarskim tvrtkama različite privatne škole (primjerice stranih jezika) autoškole strukovne udruge i organizacije nevladine udruge i organizacije političke stranke udruge poslodavaca sindikati penološke ustanove i zavodi vjerske institucije strane ustanove, škole i organizacije.

Na stranicama Agencije nalaze se i popisi ustanova koje organiziraju obrazovanje odraslih: pučkih otvorenih učilišta, učilišta i obrazovnih centara te osnovnih i srednjih škola.

Agencija za obrazovanje odraslih sudjeluje u projektu CARDS 2004 Obrazovanje odraslih čija je provedba započela u rujnu prošle godine. Cilja projekta je stvaranje suvremenog i fleksibilnog koncepta obrazovanja odraslih u Hrvatskoj koji će pratiti nove zahtjeve tržišta rada, kao i načela cjeloživotnog učenja i primjere najbolje prakse iz zemalja Europske unije. Projekt će trajati 18 mjeseci, a vrijedan je 1,5 milijuna eura.


www.skole.hr