2014-03-28 17:26:24

Nove funkcionalnosti u e-Matici
Nadogradnjom e-Matice implementirane su nove funkcionalnosti:

1. Dodjela uloga u sustavu 

- Promijenjena je logika dodjele prava u sustavu za administratore škole tj. razina prava više ne ovisi o ulozi u HUSO sustavu. Inicijalno, ovlasti administratora imaju osobe koje su službeno imenovani administratori imenika ili škole. Ostalim djelatnicima koji u svrhu administracije e-Matice trebaju navedene ovlasti, iste daje imenovani administrator koji u startu jedini ima administratorska prava u e-Matici. Uputa za ovu funkcionalnost je dostupna ovdje. Način dodjele ovlasti razrednicima se nije promijenio.
 
2.  Nadogradnja evidencije učenika s teškoćama  - Omogućena je evidencija učenika koji se obrazuju u dobnim skupinama i ocjenjuju se opisnim ocjenama, evidencija podatka o tome sluša li se predmet uz prilagodbu ili ne, evidencija dodatnih odgojno obrazovnih potpora, evidencija produženog stručnog postupka, unos više teškoća za jednog učenika i slično. Molimo da se obavezno vodite detaljnim uputama o načinu evidencije svih učenika s teškoćama koje su dostupne ovdje.   3. Postojeće odgojno-obrazovne skupine preimenovane su u ‘Odgojno-obrazovne skupine - izvannastavne aktivnosti’ s obzirom na to da su prvenstveno namijenjene grupiranju učenika koji pohađaju izvannastavne aktivnosti. Za učenike s teškoćama koriste se ‘Odgojno-obrazovne skupine - učenici s teškoćama’.
4. Evidencija nastavka školovanja  - Omogućena je evidencija nastavka školovanja za učenike koji su nakon završenog trogodišnjeg programa upisali četverogodišnji program. Upute o pravilnom načinu evidencije dostupne su ovdje.   5. Različiti matični brojevi učenika osnovnih glazbenih škola koji pohađaju više paralelnih programa - Po uzoru na prilagodbu za srednje glazbene škole, sada je i osnovnim glazbenim školama omogućeno da za paralelne programe koje učenik pohađa u istoj šk. godini u istoj školi evidentiraju dva različita matična broja
6. Preimenovana je oznaka ‘Učenik je jedan ili više razreda završio izvan obrazovnog sustava RH’ u ‘Učenik je jedan ili više razreda završio izvan REDOVNOG obrazovnog sustava RH  - Kao i do sada, ovu oznaku treba postaviti učenicima koji su jedan ili više razreda proveli na školovanju u inozemstvu, a od sada i onim učenicima koji su jedan ili više razreda proveli izvan redovnog sustava tj. u obrazovanju odraslih.
7. Izvješća za škole - Uspjeh učenika - Uspjeh učenika po razredu - Popis učenika s ocjenom nedovoljan/neocijenjen - daje informaciju o evidentiranim popravnim odnosno predmetnim ispitima za negativno ocijenjene odnosno neocijenjene učenike
8. Izvješća za osnivače - dostupna su i školama, no škole će vidjeti samo podatke za svoju ustanovu dok osnivač ima mogućnost vidjeti podatke za sve ustanove za koje mu je dodijeljeno pravo uvida. - Broj učenika u osnovnim i srednjim školama - Podaci ustanove za školsku godinu - Broj učenika srednje škole po učeničkim domovima
9. Prikaz osobnih podataka učenika iz OIB sustava - Na kartici s osnovnim podacima o učeniku sada se nalazi i prikaz podataka koji su dohvaćeni iz OIB sustava. Za sada je taj podatak samo informativan.

www.skole.hr