2014-06-16 10:04:47

Kampanjom '"Generation Awake" do bolje iskorištenosti otpada!

Najnovija faza kampanje Europske komisije ''Generation Awake'' (u prijevodu budna generacija) usmjerena je na posljedice koje neodrživo gospodarenje resursima ostavlja na okoliš, gospodarstvo, društvo i građane. Cilj je kampanje ojačati svijest korisnika o posljedicama njihovih potrošačkih navika na prirodne resurse te prikazati koristi koje bi se postigle drugačijim ponašanjem.

Kampanja se sastoji od posve interaktivne web stranice dostupne na sva 24 službena jezika EU-a, gdje animirani likovi pokazuju kako svakodnevne potrošačke odluke utječu na okoliš.

Unatoč ciljevima u pogledu recikliranja utvrđenima na razini EU-a i uspjehu postignutom u određenim područjima, u Europi je otpad i dalje nedovoljno iskorišten resurs. Studijom provedenom na inicijativu Komisije predviđa se da bi se potpunom provedbom zakonodavstva EU-a o otpadu godišnje uštedjele 72 milijarde EUR te povećao godišnji prihod od gospodarenja otpadom za 42 milijarde EUR i otvorilo više od 400 000 radnih mjesta do 2020.

Na web stranici kampanje ''Generation Awake'' posjetitelji mogu otkriti vrijednost otpada i informirati se o mogućnostima ponovne uporabe, recikliranja, razmjene i popravka predmeta koje bi inače bacili na otpad. Na povezanoj stranici na Facebooku građani se pozivaju da prihvate izazove poput smanjivanja otpada od hrane i smanjivanja potrošnje vode. Svi građani mogu sudjelovati i potiču se na širenje poruke da neizbježni otpad može postati koristan resurs, a ušteda resursa znači ušteda novca.

Duhovitom kampanjom šalje se ozbiljna poruka - otpad često sadržava vrijedne sirovine koje se mogu vratiti u gospodarski sustav. Gospodarstvo Europske unije danas gubi znatnu količinu sekundarnih sirovina zbog loša gospodarenja otpadom. U 2010. ukupno je proizvedeno 2 520 milijuna tona otpada, što je u prosjeku 5 tona po stanovniku godišnje. Smanjenjem, ponovnom uporabom i recikliranjem otpada svi bismo mogli pridonijeti dinamičnijem gospodarstvu i zdravijem okolišu. Time bi se uštedjeli okolišni i gospodarski resursi te Europu usmjerilo ka kružnom gospodarstvu unutar kojeg se resursi i proizvodi u potpunosti iskorištavaju popravljanjem, ponovnom uporabom, ponovnom proizvodnjom i recikliranjem.

Kampanja, prevedena na sve službene jezike EU-a, usmjerena je na građane u dobi od 25 do 40 godina, s posebnim naglaskom na mlade u gradskim područjima i obiteljima s malom djecom.

 


www.skole.hr