2014-01-23 00:00:00

Vježba za pismeni ispit znanja iz glagola
Ovo je vježba za pismeni ispit znanja iz glagola. Vježbom se želi utvrditi poznavanje učenika podjele glagola po značenju, predmetu radnje i vidu. Način izvođenja može biti grupni rad, da se učenici podijele u grupe po četvero. Grupa koja bude najbrža u davanju točnih odgovora, te tako osvoji najviše bodova, osvaja nagradu.

www.skole.hr