2011-10-19 00:00:00

Klima Europe
Prezentacija u dva poglavlja: o klimatskim činiteljima (sa zadacima) i tipovima klime (s fotografijama biljnih zajednica).

www.skole.hr