2010-12-26 00:00:00

Francuska
Prikaz sadašnjosti i prošlosti 20-tak gradova Francuske pomoću oko 1500 fotografija s komentarima.

www.skole.hr