2017-05-18 00:00:00

Greek mythology / Ελληνική μυθολογία

Spajanje u parove starogrčkih božanstava i njihovih područja. Rad studenta Sveučilišta u Ateni i pripravnika u OŠ Sesvetska Sopnica (u programu Erasmus+).


www.skole.hr