2011-11-29 00:00:00

Gorski krajevi Republike Hrvatske
U četvrtom razredu osnovne škole, između ostalog, usvajaju se i sadržaji o zemljopisnim obilježjima Republike Hrvatske raspoređeni u okviru istoimene cjeline u četiri teme, a to su Nizinska Hrvatska, Primorska Hrvatska, Brežuljkasta Hrvatska i Gorska Hrvatska. Usvajanje novih sadržaja i znanja bazira se na prethodnom iskustvu učenika koja podrazumijevaju znanja stjecana tijekom dosadašnjeg školovanja putem redovne i terenske nastave te edukativnih izleta. Ovaj materijal polazi od pojedinačnog k općem te omogućuje razvoj misaonih aktivnosti i izvođenje zaključaka na temelju povezivanja činjenica. Tako strukturiran pruža mogućnost usvajanja novih sadržaja te ponavljanje.
 
 

www.skole.hr